MAGUS Lum 400

82904
7999,95
лв.
Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400
Увеличение: 40–1000x. Тринокулярна глава, планахроматични и планфлуоритни обективи, светлинен източник за отразена светлина – живачна лампа 100 W, светлинен източник за преминаваща светлина – халогенна лампа 30 W, осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина

Микроскопът е предназначен за изследване на образци чрез метода на флуоресцентната микроскопия с отразена светлина и метода на светлото поле с преминаваща светлина. Допълнително оборудване предоставя възможност за наблюдение чрез методите на тъмното поле, фазово-контрастни наблюдения и поляризация. Флуоресцентната микроскопия се базира на способността на някои вещества да светят, когато бъдат изложени на въздействието на светлина от определена част на спектъра. Образците се излагат на въздействието на невидима късовълнова ултравиолетова светлина или на виолетова, синя и зелена светлина. Дължината на вълната на излъчената светлина ще бъде по-голяма от дължината на вълната на възбуждащата светлина. Образецът свети съответно със синя, синьо-зелена, зелено-жълта или червена светлина. Някои образци светят от само себе си, докато други светят след обработка с флуорохромни вещества. Флуоресцентният микроскоп се използва за изследване на патогени на туберкулоза, хламидия, бяс, херпес и други заболявания. Микроскопът може да се използва и за анализ на ДНК и хромозоми, натривки от костен мозък и кръв, съдебно медицински и фармакологични изследвания, изследвания за ветеринарен контрол, и санитарни и епидемиологични проверки.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с коригирана до безкрайност оптика. Окулярните тръби могат да се завъртат на 360°. Потребителят може да регулира разстоянието от очите на окулярите, за да отговаря на неговия ръст. В тринокулярната тръба е монтирана цифрова камера.

Револверна глава
Пет обектива. За центриране на светлинния източник за отразена светлина се използва свободен слот. В свободния слот може да бъде монтиран допълнителен обектив, за да се постигне още по-голямо увеличение.
Револверната глава с обективи е ориентирана навътре – потребителят може да вижда обектива, вкаран в оптичния път, а пространството над предметната маса е свободно.

Обективи
Планахроматични обективи с корекция до безкрайност и планфлуоритни обективи с корекция до безкрайност. Стандартната конфигурация включва обективи 4x, 10x и 100x за микроскопия по метода на светлото поле и обектив 40x за флуоресцентна микроскопия.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на образеца. От ляво има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Предметната маса няма рейка за позициониране по оста Х, което осигурява нейната ергономична работа. Механичната предметна маса с механизъм с ремъчно задвижване осигурява възможност за плавно движение на обекта. Държачът за образеца е закрепен с два винта и може да се отстранява за улесняване на работата. При наблюдения с отразена светлина върху предметната маса трябва да се постави черна плоча, за да се отстрани разсеяната светлина.

Илюминатор за отразена светлина
Източник за възбуждане на флуоресценцията е живачна лампа 100 W. Тя е изключително ярка и има широк спектър от дължини на вълните. Живачната лампа има дискретни пикове, което ви позволява да работите с много флуорохромни вещества. Илюминаторът за отразена светлина съдържа четири възбуждащи филтъра: ултравиолетов (UV), виолетов (V), син (B) и зелен (G). Живачната лампа се намира в кожуха на лампата и може да се центрира в три равнини. Излъчваната топлина се отвежда далече от кожуха на лампата, така че тя не прегрява. Има монтажна стойка, която дава възможност за безопасна и бърза смяна на лампата.

Осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина
Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. Чрез такова осветление можете да постигнете максимална разделителна способност на всеки от обективите и равномерно осветяване на зрителното поле без затъмняване в краищата. Обектът на изследването е с отчетлив фокус и премахнати смущения в изображението.

Кондензер
Кондензерът има слот за плъзгач за метода на тъмното поле или плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение. Използването на плъзгач пести време при смяна на метода на наблюдение с преминаваща светлина.

Светлинен източник за преминаваща светлина
Илюминаторът за преминаваща светлина има халогенна крушка 30 W. Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката 30 W е достатъчно ярка за наблюдение чрез обективи с увеличение от 4x до 100x.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, предназначени за микроскопа. Допълнителните обективи осигуряват допълнително увеличение. Допълнителният флуоритен обектив 10x/0,35 се използва за улавяне на изображения на образци с разделителна способност от 0,5 μm в широко зрително поле. Окуляри, които увеличават диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри Ви помагат да увеличите максимално потенциала на обектива, който използвате по-често. Устройството за фазов контраст, кондензерът за наблюдение по метода на тъмното поле и устройството за поляризация предлагат повече микроскопски техники, така че да можете да изучавате образци, които са невидими при метода на светлото поле или с флуоресцентна светлина. Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор и запаметява файлове, заедно със софтуер, който прави измервания на образци в реално време. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

 • Изучаване на образци, които флуоресцират, когато са изложени на въздействието на възбуждаща светлина
 • Микроскопски методи: флуоресценция в отразена светлина, наблюдение по метода на светлото поле при преминаваща светлина
 • Тринокулярна глава с регулиране на разстоянието от очите на окулярите и вертикална тръба за монтиране на цифрова камера
 • Илюминатор за отразена светлина: живачна лампа 100 W с широк спектър от дължини на вълните
 • Флуоресцентни филтри: ултравиолетов (UV), виолетов (V), син (B) и зелен (G)
 • Илюминатор за преминаваща светлина: халогенна крушка 30 W, осигуряваща ярка естествена светлина
 • Осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина
 • Проста предметна маса без рейка за позициониране
 • Широка гама съвместими допълнителни принадлежности

Комплект

 • Основа с вход за захранване, светлинен източник за преминаваща светлина и кондензер, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Илюминатор за отразена светлина
 • Живачна лампа
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 19,8 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност, Fluo: PL FL 40x/0,85 (пружинно натоварен) WD 0,42 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност, Fluo: PL 100x/1,25 (пружинно натоварен, масло) WD 0,36 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Преграда за ултравиолетовите лъчи
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Захранване на живачната лампа
 • Захранващ кабел
 • Захранващ кабел на илюминатора за отразена светлина
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност, Fluo: PL FL 10x/0,35 WD 2,37 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 60x/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 mm
 • Фазовоконтрастно устройство
 • Кондензер за тъмно поле
 • Кондензер за тъмно поле в имерсионно масло
 • Плъзгач за метода на тъмното поле
 • Устройство за поляризация
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: вертикална

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: флуоресценция

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле, на тъмното поле (опция); поляризирана светлина (опция); фазов контраст (опция)
Увеличение на микроскопа, х: 40–1000 при базовата конфигурация (*опция: 40–1250/1500/2000/2500)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: глава Gemel (Siedentopf, завъртане на 360°)

Наклон: 30°

Увеличение на главата на микроскопа, x: 1

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 5 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност и планахроматични обективи с корекция до безкрайност, Fluo, парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 4x/0,10/19,8; PL 10x/0,25/5,0; PL FL 40x/0,85/0,42; PL 100x/1,25/0,36 (масло) (*опция: PL FL 10x/0,35/2,37; PL 60x/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 mm)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40, 60х, 100x (масло)

Предметна маса: механична двуслойна предметна маса, размер на предметната маса: 180 mm×150 mm, без рейка за позициониране

Диапазон на движение, mm: 75/50

Кондензер: кондензер Abbe, N.A. 1,25, с регулируем център, регулируема височина, регулируема диафрагма, слот за плъзгач за метода на тъмното поле и плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, монтировка „лястовича опашка“

Полева диафрагма: регулируема ирисова диафрагма

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm: 21

Движение на грубото фокусиране, mm/кръг: 39,8

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща и отразена светлина

Светлинен източник за отразена светлина: живачна лампа 100 W

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Флуоресцентен филтър: тип на филтъра, дължина на вълната на възбуждане/дихроично огледало/дължина на вълната на излъчването: ултравиолетови лъчи (UV), 320–380 nm/425 nm/435 nm; виолетови лъчи (V) 380–415 nm/455 nm/475 nm; син (B) 450–490 nm/505 nm/515 nm; зелени лъчи (G) 495–555 nm/585 nm/595 nm

Фазовоконтрастно устройство: *опция: фазовоконтрастен кондензер с револверна глава, фазоконтрастен обектив (10x, 20x, 40x, 100x), центриращ телескоп

Кондензер за тъмно поле: *опция: кондензер за тъмно поле (за използване със сух обектив); маслен кондензер за тъмно поле (за маслени имерсионни обективи 100x); плъзгач за метода на тъмното поле

Устройство за поляризация: *опция: разположен на колектора поляризатор; анализатор вкаран в слота над револверната глава

Захранване, V/Hz: променливотоково захранване, 85–265/50/60

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80