Окуляр MAGUS MES10

82915
159,95
лв.
Окуляр със скала MAGUS MES10 10х/22 mm (D 30 mm)
Увеличение: 10x. Зрително поле: 22 mm. Скала с деления от 0,1 mm

Окулярът със скала се използва за измерване на размера на образците и техните структури в линейни единици: милиметри или микрони. Този тип окуляр се монтира вместо стандартния окуляр 10x. Скалата е поставена на равнината на полевата диафрагма с деление от 0,1 mm. Окулярът е съвместим с микроскопи с диаметър на тръбата на окуляра от 30 mm.

Настройване

Преди измерване окулярът със скала трябва да е калибриран за всеки обектив, който ще се използва. Изисква се калибрационен образец – елемент с микрометрична скала. Минималното деление е 0,01 mm. Образецът трябва да се постави на предметната маса и микроскопът трябва да се фокусира на скалата. Окулярът трябва да се завърти в тръбата на окуляра, докато скалите на образеца и на окуляра се подравнят паралелно една с друга.

Изчисляване на стойността на скалата на окуляра за всеки обектив

Ако използвате обективи със слабо увеличение, трябва да изчислите колко деления от скалата на окуляра попадат в скалата на образеца.
Ако използвате обективи със средно или силно увеличение, трябва да изчислите колко деления от образеца попадат в скалата на окуляра.

След това направете изчисления за всеки обектив чрез формулата:

E = TL/A, където:

E – делението на скалата на окуляра;
T – делението на микрометричната скала на предметната маса, отбелязано на микрометъра на предметната маса (0,01 mm);
L – брой на деленията на микрометъра на предметната маса;
A – брой на деленията на скалата на окуляра.

Получените стойности от делението на скалата на окуляра за всеки обектив трябва да бъдат записани.

Изчисляване на реалния линеен размер на даден обект

Когато измервате даден обект, първо трябва да преброите броя на деленията на скалата на окуляра, които обектът покрива. Резултатът се умножава по стойността на скалата, изчислена предварително за избрания обектив. Получената стойност ще бъде реалната линейна стойност на обекта.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

 • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250B
 • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250BL
 • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250T
 • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250TL
 • Биологичен инвертиран микроскоп MAGUS Bio V300
 • Биологичен инвертиран микроскоп MAGUS Bio V350
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 600
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 600 BD
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 630
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 630 BD
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 650
 • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 650 BD
 • Металургичен инвертиран микроскоп MAGUS Metal V700
 • Металургичен инвертиран микроскоп MAGUS Metal V700 BD
 • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400
 • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400L
 • Флуоресцентен инвертиран микроскоп MAGUS Lum V500
 • Флуоресцентен инвертиран микроскоп MAGUS Lum V500L
 • Поляризационен микроскоп MAGUS Pol 800

Спецификации

Материал на лещите: оптично стъкло

Увеличение, x: 10

Диаметър на зрителното поле, mm: 22

Регулиране на диоптъра, диоптри:

Минимално деление, mm: 0,1

Диаметър на цилиндъра, mm: 30

Материал на корпуса: мед

Разстояние от очите, mm: 10