Кондензер за тъмно поле MAGUS DF2

82923
599,95
лв.
За микроскопия по метода на тъмното поле 

Кондензер за тъмно поле се използва за микроскопия по метода на тъмното поле. Микроскопия по метода на тъмното поле се използва за изучаване на неоцветени прозрачни образци. Такива образци абсорбират слабо светлината и поради това са неразличими, когато се наблюдават чрез метода на светлото поле.

За да се използва кондензерът за тъмно поле, той трябва да се комбинира с обектив с N.A. по-малък от този на кондензера. Апертурата на масления кондензер е 1,36–1,25 и следователно кондензерът работи с обективи с увеличение 20x и по-голямо.
Кондензерът изисква използване на имерсионно масло между лещата на кондензера и предметното стъкло, както за сухи, така и за имерсионни обективи. Липсата на имерсионно масло върху лещата на кондензера не позволява на светлинните лъчи да достигнат до образеца.

В рамото се монтира кондензерът за тъмно поле вместо кондензера на Abbe. Кондензерът е снабден с два центриращи винта за правилно подравняване на зоната на осветлението.

За да се получи контрастно изображение на образеца чрез микроскопия по метода на тъмното поле, се препоръчва да се използва покривно стъкло с дебелина 0,17 mm и предметно стъкло с дебелина 1–1,2 mm.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230B
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230BL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230T
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230TL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250B
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250BL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250T
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250TL
  • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400
  • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400L

Спецификации

N.A.: 1,36–1,25

Имерсионна среда: масло

Използваеми обективи: 20х, 40х, 60х, 100х (масло)