Комплект поляризатор/анализатор MAGUS SPD1

82926
239,95
лв.
За наблюдения с поляризирана светлина

Устройството за поляризация е предназначено за наблюдения с поляризирана светлина. То се състои от поляризатор и анализатор: Поляризаторът е разположен върху колектора, а анализаторът се поставя в слота над револверната глава. Поляризаторът може да се завърта на 90°. В зависимост от това как са ориентирани един спрямо друг поляризаторът и анализаторът, силата на преминаващата светлина може да се променя. Ако са перпендикулярни един на друг, ще постигнете ефект на пълно затъмняване.

Анизотропни геоложки, биологични и полимерни проби се наблюдават в поляризирана светлина.
Съвместимост
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230B
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230BL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230T
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230TL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250B
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250BL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250T
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 250TL
  • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400
  • Флуоресцентен микроскоп MAGUS Lum 400L