MAGUS Bio V350

82907
5599,95
лв.
Биологичен инвертиран микроскоп MAGUS Bio V350
Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи, халогенен светлинен източник 30 W, кондензер за фазовоконтрастни наблюдения, осветление на Кьолер

Микроскопът е предназначен за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други оцветени и неоцветени образци в лабораторни стъклени съдове. Инвертираната конструкция на микроскопа позволява използването на блюда на Петри, многоямкови плаки, флакони, търкалящи се бутилки и колби с размери до 55 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. Накланящата се стойка на светлинния източник Ви позволява да наблюдавате клетъчни култури във високи блюда на Петри или в цилиндрични бутилки с диаметър до 165 mm. За изследване на проби се използва микроскопска техника с преминаваща светлина (метод на светлото поле и с фазов контраст). Тринокулярната тръба/портът за камера осигурява възможност за едновременното свързване на монитор и камера. Микроскопът може да се използва за обучение, лабораторна работа и изследователски цели. Области на приложение: медицина, биотехнологии, биология, вирусология, селско стопанство, екология, токсикология, фармакология и др.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Дължина на тръбата – безкрайност (∞). Когато сглобява микроскопа, потребителят може да завърти тръбите на окулярите на 180° и да регулира разстоянието от очите съобразно неговата височина. Има тринокулярна микроскопска глава. Мониторът се монтира във вертикалната тръба на тринокулярната глава, а цифровата камера – в страничния порт за камера. Тринокулярната глава има разделител на лъчите 50:50 или 100:0, а на тялото – 100:0/0:100.

Револверна глава
Револверната глава за 5 обектива е монтирана върху стойка под предметната маса. Можете да монтирате допълнителен обектив за фазовоконтрастно наблюдение в свободния слот на револверната глава, за да постигнете допълнително увеличение за фазовоконтрастния метод.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за съдове с дебелина на дъното 1,2 mm. Има 3 обектива за микроскопия по метода на светлото поле и един за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясно има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на пробата. От ляво има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторните съдове в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването: Няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част, поради което потребителят няма да напряга китката си. Комплектът на микроскопа включва четири държача за съдове с различни размери.

Кондензер
Кондензер за фазовоконтрастно наблюдение с четири позиции. Свободният слот се използва за наблюдение по метода на светлото поле. Другите три слота с пластини с фазовоконтрастни ануларни плочи се използват за наблюдение чрез обективи с увеличения 10x, 20x и 40x. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Бързото и интуитивно превключване между микроскопските методи спестява време и опростява работата на научния работник.

Източник на светлина
Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката с мощност 30 W е достатъчно ярка за наблюдение с всички обективи, които се използват за микроскопия по метода на светлото поле и с фазов контраст.

Осветление на Кьолер
Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. Чрез такова осветяване ще постигнете максимална разделителна способност на всеки от обективите и равномерно осветяване на зрителното поле без затъмняване в краищата. Обектът на изследване е с отчетлив фокус и са премахнати смущенията в изображението.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп. Има допълнителни фазовоконтрастни обективи 20x и 40x за изучаване на неконтрастни обекти с размери 0,7 µm и 0,4 µm. Окулярите ще разширят диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри ще ви помогнат да използвате пълния потенциал на обектива, който се използва по-често. Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове и софтуер, който прави измервания на образци в реално време. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

 • Изследване на оцветени и неоцветени обекти в лабораторни стъклени съдове (блюда на Петри, колби, плаки)
 • Микроскопски методи: на светлото поле и с фазов контраст; осветление на Кьолер
 • Стойка, която може да се накланя за стъклени съдове до 165 mm
 • Тринокулярна глава с опция за регулиране на разстоянието от очите
 • Две опции за монтиране на цифрова камера и монитор: вертикална тръба на тринокулярната глава и страничен порт за камера на тялото; разделяне на лъчите на тринокулярната глава – 50:50, разделяне на лъчите на тялото – 100:0/0:100
 • Силен халогенен илюминатор за преминаваща светлина с мощност 30 W осигурява ярка естествена светлина
 • Фазовоконтрастен кондензер с револверна глава за бързо и удобно превключване между микроскопските методи
 • Предметната маса е оборудвана с механично приспособление за преместване на стъклени съдове по осите X и Y; в комплекта са включени държачи за съдове
 • Допълнителни принадлежности

Комплект

 • Стойка с вградено захранване, източник на преминаваща светлина, механизъм за фокусиране, предметна маса, монтировка за кондензер, револверна глава и тринокулярна тръба
 • Фазово-контрастен кондензер
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 20x/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 40x/0,60 WD 3,5 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Чашка на окуляра (2 бр.)
 • Центриращ телескоп
 • Кръгла плоча на предметната маса
 • Механично приспособление за преместване на образците
 • Държач за съдове (4 бр.)
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Цветен филтър
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12.5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 20x/0,40 фазовоконтрастен WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 40x/0,60 фазовоконтрастен WD 3,5 mm
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец
 • Монитор с течнокристален дисплей

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: плоско

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 40–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf, може да се завърта на 180°

Наклон: 45°

Увеличение на главата на микроскопа, x: 1

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 5 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 10x/0,25/4,27; PL 20х/0,40/8,0; PL 40x/0,60/3,5; PHP2 10x/0,25/4,27 фазовоконтрастен; (*опция: PL 4x/0,10/21,0; PHP2 20х/0,40/8,0 фазовоконтрастен; PHP2 40x/0,60/3,5 фазовоконтрастен)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40х

Предметна маса: 227x208 mm, неподвижна, със стъклена плоча Ø118 mm и механично приспособление; държачи за съдове: 86x129,5, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm; 29x77,5 mm, Ø35 mm

Диапазон на движение, mm: 77/114

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 55 mm; фазовоконтрастна револверна глава

Диафрагма: регулируема ирисова диафрагма

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа: 12 V/30 W

Фазовоконтрастно устройство: кондензер за фазовоконтрастно наблюдение (револверен) със свободен слот и фазовоконтрастни ануларни плочи за обективи 10x, 20x и 40x; спомагателен центриращ микроскоп

Захранване, V/Hz: 220±22 V/50 Hz от променливотокова мрежа

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80