MAGUS Bio VD350

83014
6199,95
лв.
Биологичен инвертиран цифров микроскоп MAGUS Bio VD350
С камера. Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи, халогенен светлинен източник 30 W, кондензер за фазовоконтрастни наблюдения, осветление на Кьолер

Микроскопът е предназначен за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други оцветени и неоцветени образци в лабораторни стъклени съдове. Инвертираната конструкция на микроскопа позволява използването на блюда на Петри, многоямкови плаки, флакони, търкалящи се бутилки и колби с размери до 55 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. Накланящата се стойка на светлинния източник Ви позволява да наблюдавате клетъчни култури във високи блюда на Петри или в цилиндрични бутилки с диаметър до 165 mm. За изследване на проби се използва микроскопска техника с преминаваща светлина (метод на светлото поле и с фазов контраст). Тринокулярната тръба/портът за камера осигурява възможност за едновременното свързване на монитор и камера. Микроскопът може да се използва за обучение, лабораторна работа и изследователски цели. Области на приложение: медицина, биотехнологии, биология, вирусология, селско стопанство, екология, токсикология, фармакология и др.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации на микроскопа
Спецификации на камерата
Препратки и изтегляния

Описание

Цифрова камера
Цифровата камера MAGUS CDF30 е предназначена за микроскопия по метода на светлото поле и по метода на тъмното поле. Тя предлага ниско ниво на шума и висока светлочувствителност.
Камерата е оборудвана със сензор 8,3 MP и осигурява реалистични изображения с разделителна способност 4K (3840x2160 пиксела), с ясно видими фини детайли на образците и техните структури. Препоръчва се камерата да се използва с обективи 4х, 10х и 20х, така също със стереомикроскоп.
При максимална разделителна способност видеозаписът се прави с 45 fps. Това е достатъчно за демонстрации в класната стая, регулиране на фокуса, записване на бързодвижещи се процеси и наблюдение на движещи се образци. При разделителна способност Full HD (1920x1080 пиксела) кадровата честота се увеличава до 70 fps и така преходите между кадрите стават по-плавни, а камерата може да улови и най-малкото движение на образеца.
Камерата е снабдена с интерфейс USB 3.0. Скоростта на предаване на данни е 10 пъти по-висока от тази на камерите с USB 2.0. Високоскоростната камера се препоръчва за професионални лаборатории, изследвания или университетско обучение.

Глава на микроскопа
Дължина на тръбата – безкрайност (∞). Когато сглобява микроскопа, потребителят може да завърти тръбите на окулярите на 180° и да регулира разстоянието от очите съобразно неговата височина. Има тринокулярна микроскопска глава. Мониторът се монтира във вертикалната тръба на тринокулярната глава, а цифровата камера – в страничния порт за камера. Тринокулярната глава има разделител на лъчите 50:50 или 100:0, а на тялото – 100:0/0:100.

Револверна глава
Револверната глава за 5 обектива е монтирана върху стойка под предметната маса. Можете да монтирате допълнителен обектив за фазовоконтрастно наблюдение в свободния слот на револверната глава, за да постигнете допълнително увеличение за фазовоконтрастния метод.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за съдове с дебелина на дъното 1,2 mm. Има 3 обектива за микроскопия по метода на светлото поле и един за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясно има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на пробата. От ляво има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторните съдове в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването: Няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част, поради което потребителят няма да напряга китката си. Комплектът на микроскопа включва четири държача за съдове с различни размери.

Кондензер
Кондензер за фазовоконтрастно наблюдение с четири позиции. Свободният слот се използва за наблюдение по метода на светлото поле. Другите три слота с пластини с фазовоконтрастни ануларни плочи се използват за наблюдение чрез обективи с увеличения 10x, 20x и 40x. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Бързото и интуитивно превключване между микроскопските методи спестява време и опростява работата на научния работник.

Източник на светлина
Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката с мощност 30 W е достатъчно ярка за наблюдение с всички обективи, които се използват за микроскопия по метода на светлото поле и с фазов контраст.

Осветление на Кьолер
Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. Чрез такова осветяване ще постигнете максимална разделителна способност на всеки от обективите и равномерно осветяване на зрителното поле без затъмняване в краищата. Обектът на изследване е с отчетлив фокус и са премахнати смущенията в изображението.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп. Има допълнителни фазовоконтрастни обективи 20x и 40x за изучаване на неконтрастни обекти с размери 0,7 µm и 0,4 µm. Окулярите ще разширят диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри ще ви помогнат да използвате пълния потенциал на обектива, който се използва по-често. Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове и софтуер, който прави измервания на образци в реално време. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

Основни характеристики на микроскопа:
 • Изследване на оцветени и неоцветени обекти в лабораторни стъклени съдове (блюда на Петри, колби, плаки)
 • Микроскопски методи: на светлото поле и с фазов контраст; осветление на Кьолер
 • Стойка, която може да се накланя за стъклени съдове до 165 mm
 • Тринокулярна глава с опция за регулиране на разстоянието от очите
 • Две опции за монтиране на цифрова камера и монитор: вертикална тръба на тринокулярната глава и страничен порт за камера на тялото; разделяне на лъчите на тринокулярната глава – 50:50, разделяне на лъчите на тялото – 100:0/0:100
 • Силен халогенен илюминатор за преминаваща светлина с мощност 30 W осигурява ярка естествена светлина
 • Фазовоконтрастен кондензер с револверна глава за бързо и удобно превключване между микроскопските методи
 • Предметната маса е оборудвана с механично приспособление за преместване на стъклени съдове по осите X и Y; в комплекта са включени държачи за съдове
 • Допълнителни принадлежности

Основни характеристики на камерата:
 • Камера 4K за микроскопия по методите на светлото и тъмното поле с обективи с увеличение 4х, 10х и 20х, така също и стереомикроскопи: колкото по-висока е разделителната способност, толкова по-фини са детайлите, които можете да видите.
 • 45 fps при разделителна способност 4K, 70 fps при разделителна способност Full HD: лесна настройка на фокуса, демонстрации в класната стая, наблюдение на движещи се образци и видеозапис – движението на образеца може да се наблюдава без трептене и забавяне.
 • Цветният CMOS сензор SONY Exmor със задно осветяване осигурява ниско ниво на шума и висока светлочувствителност дори при слаба осветеност. Ще получите по-ясни и по-ярки изображения с по-наситени цветове.
 • Интерфейс USB 3.0 за бързо и гладко прехвърляне на данни
 • Софтуер за правене на снимки, видеозаписи, редактиране, външен дисплей, линейни и ъглови измервания

Комплект

 • Цифрова камера MAGUS CDF30 (цифрова камера, USB кабел, инсталационни CD с драйвери и софтуер, ръководство за потребителя и гаранционна карта)
 • Стойка с вградено захранване, източник на преминаваща светлина, механизъм за фокусиране, предметна маса, монтировка за кондензер, револверна глава и тринокулярна тръба
 • Фазово-контрастен кондензер
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 20x/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 40x/0,60 WD 3,5 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Чашка на окуляра (2 бр.)
 • Центриращ телескоп
 • Кръгла плоча на предметната маса
 • Механично приспособление за преместване на образците
 • Държач за съдове (4 бр.)
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Цветен филтър
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12.5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 20x/0,40 фазовоконтрастен WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 40x/0,60 фазовоконтрастен WD 3,5 mm
 • Калибрационен образец
 • Монитор с течнокристален дисплей

Спецификации на микроскопа

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: плоско

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 40–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf, може да се завърта на 180°

Наклон: 45°

Увеличение на главата на микроскопа, x: 1

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 5 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 10x/0,25/4,27; PL 20х/0,40/8,0; PL 40x/0,60/3,5; PHP2 10x/0,25/4,27 фазовоконтрастен; (*опция: PL 4x/0,10/21,0; PHP2 20х/0,40/8,0 фазовоконтрастен; PHP2 40x/0,60/3,5 фазовоконтрастен)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40х

Предметна маса: 227x208 mm, неподвижна, със стъклена плоча Ø118 mm и механично приспособление; държачи за съдове: 86x129,5, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm; 29x77,5 mm, Ø35 mm

Диапазон на движение, mm: 77/114

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 55 mm; фазовоконтрастна револверна глава

Диафрагма: регулируема ирисова диафрагма

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа: 12 V/30 W

Фазовоконтрастно устройство: кондензер за фазовоконтрастно наблюдение (револверен) със свободен слот и фазовоконтрастни ануларни плочи за обективи 10x, 20x и 40x; спомагателен центриращ микроскоп

Захранване, V/Hz: 220±22 V/50 Hz от променливотокова мрежа

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80

Спецификации на камерата

Сензор: SONY Exmor CMOS

Цветен/монохромен: цветен

Мегапиксела: 8,3

Максимална разделителна способност, пиксели: 3840x2160

Размер на сензора: 1/1,2'' (11,14x6,26 mm)

Размер на пикселите, μm: 2,9x2,9

Светлочувствителност: 5970 mV/lux/s

Отношение сигнал/шум: 0,13 mV при 1/30 s

Експозиция: 0,02 ms–15 s

Видеозапис: +

Честота на кадрите, fps при разделителна способност: 45 при 3840x2160; 70 при 1920x1080

Място на монтаж: тринокулярна тръба, окулярна тръба вместо окуляр

Формат на изображението: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif

Видео формат: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или по-нова), *h265 (Windows 10 или по-нова)

Спектрален диапазон, nm: 380–650 (с вграден инфрачервен филтър)

Тип на затвора: ERS (електронен преместващ се затвор)

Баланс на бялото: автоматичен/ръчен

Контрол на експозицията: автоматичен/ръчен

Характеристики на софтуера: размер на изображението, яркост, време за експозиция

Изход: USB 3.0, 5 Gb/s

Изисквания към системата: Windows 8/10/11 (32-битов и 64-битов), Mac OS X, Linux, до 2,8 GHz Intel Core 2 или по-висок клас, най-малко 2 GB RAM, порт USB 3.0, CD-ROM, дисплей 17" или по-голям

Софтуер: MAGUS View

Тип на монтажа: C-образна монтировка

Корпус: плътен алуминий

Захранване: постояннотоково, 5 V, от USB порта на компютъра

Диапазон на работната температура, °C: –10... 50

Диапазон на работната влажност, %: 30… 80