MAGUS Lum V500L

82909
16299,95
лв.
Флуоресцентен инвертиран микроскоп MAGUS Lum V500L
Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи, светодиодно осветление с преминаваща светлина и отразена светлина 5 W, осветление на Кьолер

Микроскопът е предназначен за изследване на образци чрез метода на флуоресцентната микроскопия с отразена светлина и чрез метода на светлото поле и фазов контраст с преминаваща светлина.
Флуоресцентната микроскопия се базира на способността на някои вещества да светят, когато бъдат изложени на въздействието на светлина от определена част на спектъра. Илюминаторът съдържа три филтъра, които осигуряват оптимални условия за флуоресцентно възбуждане на често използваните флуорохромни вещества DAPI, FITC и TRITC.
Микроскопът се използва за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други проби в хранителна среда, в стъклени съдове с диаметър до 55 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. Стойката на илюминатор може да се накланя за използване на блюда на Петри или бутилки с диаметър до 165 mm. Микроскопът е подходящ за имунохимична диагностика и анализ на хромозоми, както и за откриване на латентни бактериални и вирусни инфекции.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Дължина на тръбата – безкрайност (∞). Когато сглобява микроскопа, потребителят може да завърти тръбите на окулярите на 180° и да регулира разстоянието от очите съобразно неговата височина. Има тринокулярна микроскопска глава.
Мониторът се монтира във вертикалната тръба на тринокулярната глава, а цифровата камера – в страничния порт за камера. Тринокулярната глава има разделител на лъчите 80:20, тялото има 2-позиционен разделител на лъчите (100:0/0:100).

Револверна глава
Револверната глава за 6 обектива е монтирана върху стойка под предметната маса.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за съдове с дебелина на дъното 1,2 mm.
Три от обективите са предназначени за микроскопски техните по метода на светлото поле и с флуоресценция, а другите три обектива са за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на образеца. От ляво има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторните съдове в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването – няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част и затова потребителят няма да напряга своята дясна ръка. Комплектът на микроскопа включва три държача за съдове с различни размери.

Илюминатор за отразена светлина
Източник на светлина за възбуждане на флуоресценцията: Светодиод 5 W. Илюминаторът има три възбуждащи филтъра за флуорохромни вещества DAPI, FITC и TRITC.
За разлика от живачните лампи светодиодите не се нуждаят от обемисти захранващи блокове, употребяват доста малко електроенергия и не съдържат вредни живачни пари. Живите клетки под светодиодното осветление не се увреждат от ултравиолетовите лъчи и остават жизнеспособни много по-дълго. Светодиодите достигат веднага пълна яркост, не се нагряват при продължителна употреба и се изключват бързо, когато е необходимо. Това прави по-лесно превключването от метода на светлото поле към флуоресценция и обратно. Срокът на експлоатация на светодиодите е 50 000 часа. Препоръчва се за образователни цели да се избере флуоресцентен микроскоп със светодиоди, понеже това е най-безопасният и лесен за техническо обслужване вариант.

Кондензер
Револверен кондензер за фазовоконтрастно наблюдение с четири позиции. Има свободен слот за микроскопия по метода на светлото поле; другите три слота с фазовоконтрастни ануларни плочи се използват за работа с обективи с увеличения 10x, 20x и 40x. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Бързото и интуитивно превключване между микроскопските методи спестява време и опростява работата на научния работник.

Светлинен източник за преминаваща светлина
Илюминаторът за преминаваща светлина има светодиод 5 W. Тя е достатъчно ярка за работа на всички обективи по метода на светлото поле и фазово контрастния метод. Когато се регулира яркостта, цветната температура не се променя. Животът на светодиода е 50 000 часа.

Осветление на Кьолер с преминаваща светлина
Осветлението на Кьолер подобрява качеството на изображението на наблюдаваните проби: всеки от обективите постига максимална разделителна способност; зрителното поле се осветява равномерно без затъмняване в краищата. Обектът на изследване е с отчетлив фокус и са премахнати смущенията в изображението.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп.
Окуляри, които увеличават диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителните окуляри Ви помагат максимално да увеличите потенциала на обектива, който използвате по-често.
Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа към монитор и запаметява файлове, заедно със софтуер, който прави измервания в реално време на образци.
Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

 • Изучаване на образци в лабораторни съдове, които флуоресцират, когато са изложени на въздействието на възбуждаща светлина
 • Микроскопски методи: флуоресценция в отразена светлина, наблюдение по метода на светлото поле и с фазов контраст при преминаваща светлина
 • Тринокулярна глава с опция за регулиране на разстоянието от очите
 • Две опции за монтиране на цифрова камера и монитор: вертикална тръба на тринокулярната глава и страничен порт за камера на тялото; разделяне на лъчите на тринокулярната глава – 80:20, разделяне на лъчите на тялото – 100:0/0:100
 • Илюминатор за преминаваща и отразена светлина: енергоспестяващ светодиод 5 W със срок на експлоатация до 50 000 часа
 • Осветление на Кьолер
 • Стойка, която може да се накланя за стъклени съдове до 165 mm
 • Възбуждащи филтри за флуорохромни вещества DAPI, FITC и TRITC
 • Револверен фазовоконтрастен кондензер за бързо и удобно превключване между микроскопските методи
 • Широка гама съвместими допълнителни принадлежности

Комплект

 • Основа с вход за захранване, илюминатор за отразена светлина, източник за преминаваща светлина, кондензер, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 4,3 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 20х/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 40х/0,60 WD: 3,5 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Преграда за ултравиолетовите лъчи
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: флуоресценция

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 100–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf, може да се завърта на 180°

Наклон: 45°

Увеличение на главата на микроскопа, x: 1

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 6 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PLL 10x/0,25/4,3; PLL 20x/0,40/8,0; PLL 40x/0,60/3,5; фазовоконтрастен: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2; PLL 20x/0,40/8,0 PHP2; PLL 40x/0,60/3,5 PHP2

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40x

Предметна маса: 227x208 mm, неподвижна, механично приспособление за преместване и стъклени плочи Ø118 mm; държачи за чаши: 86x129,5 mm, Ø87,5 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm

Диапазон на движение, mm: 77/134,5

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 55 mm; фазовоконтрастна револверна глава; със застопоряващи винтове

Диафрагма: регулируема ирисова диафрагма

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща и отразена светлина

Светлинен източник за отразена светлина: светодиод 5 W

Светлинен източник за преминаваща светлина: светодиод 5 W, с възможност за регулиране на яркостта

Флуоресцентен филтър: флуорохром, дължина на вълната на възбуждане/дихроично огледало/дължина на вълната на излъчването: DAPI, 365/35 nm/400 nm/450/65 nm; FITC, 475/40 nm/500 nm/535/45 nm; TRITC, 525/45 nm/565 nm/595/60 nm

Фазовоконтрастно устройство: кондензер за фазовоконтрастно наблюдение (револверен) със свободен слот и фазовоконтрастни ануларни плочи за обективи 10x, 20x и 40x; центриращ микроскоп

Захранване, V/Hz: променливотоково захранване, 85–265/50/60

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80