MAGUS Bio V300

82906
4499,95
лв.
Биологичен инвертиран микроскоп MAGUS Bio V300
Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи с корекция до безкрайност, светодиоден източник на светлина 9 W, кондензер с плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение

Този микроскоп е предназначен за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други оцветени и неоцветени образци в лабораторни стъклени съдове. Неговата инвертирана конструкция позволява използването на блюда на Петри, многоямкови плаки, флакони, търкалящи се бутилки и колби с размери до 70 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. За изследване на проби се използва микроскопска техника с преминаваща светлина (метод на светлото поле и с фазов контраст). Области на приложение: образование, лабораторна работа и научни изследвания в областта на медицината, биотехнологията, биологията, вирусологията, селското стопанство, екологията, токсикологията, фармакологията и др.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с планахроматични обективи с корекция до безкрайност. В тринокулярната тръба е монтирана цифрова камера. Разделяне на лъчите 50:50.

Револверна глава
Револверна глава за 4 обектива, която е монтирана върху стойка под предметната маса.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за съдове с дебелина на дъното 1,2 mm. Четирите обектива са за микроскопия по метода на светлото поле, а един – за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиалните бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо коригиране на настройките след смяна на пробата. От лявата страна има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторната стъклария в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването: Няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част, поради което потребителят няма да напряга китката си. Комплектът на микроскопа включва три държача за стъклени съдове с различни размери.

Кондензер
В кондензера е монтиран плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Монтажът на такъв плъзгач пести време при смяна на метода на наблюдение.

Източник на светлина
Светодиодът с мощност 9 W осигурява ярко осветление, което е достатъчно за наблюдения по метода на светлото поле и с фазов контраст с всички видове обективи. Когато се регулира яркостта, цветната температура не се променя. Животът на светодиода е 50 000 часа.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп. Има допълнителни фазовоконтрастни обективи 20x и 40x за изучаване на неконтрастни обекти с размери 0,7 µm и 0,4 µm. Окулярите разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри ще ви помогнат да използвате пълния потенциал на обектива, който се използва по-често. Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор и запаметява файлове, и софтуер, който прави измервания на образци в реално време. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

 • Изследване на оцветени и неоцветени обекти в лабораторни стъклени съдове (блюда на Петри, колби, плаки)
 • Микроскопски методи: на светлото поле и с фазов контраст
 • Тринокулярна глава с тринокулярна тръба за монтиране на цифрова камера; разделяне на лъчите 50:50
 • Илюминатор за преминаваща светлина: енергоспестяващ светодиод 9 W със срок на експлоатация до 50 000 часа
 • Кондензер с плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, пръстени за фазовоконтрастно наблюдение, които могат да се центрират
 • Предметната маса е оборудвана с механично приспособление за преместване на лабораторни стъклени съдове по осите X и Y; в комплекта са включени държачи за съдове
 • Допълнителни принадлежности

Комплект

 • Стойка с вградено захранване, източник на преминаваща светлина, механизъм за фокусиране, предметна маса, кондензер със слот за фазово-контрастна приставка и револверна глава
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L20х/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L40х/0,60 WD: 3,5 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 4,27 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Чашка на окуляра (2 бр.)
 • Центриращ телескоп
 • Плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение с фазови центриращи пръстени
 • Механично приспособление за преместване на образците
 • Държач за съдове (3 бр.)
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Цветен филтър
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12.5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 20x/0,40 фазовоконтрастен WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 40x/0,60 фазовоконтрастен WD 3,5 mm
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец
 • Монитор с течнокристален дисплей

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: плоско

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 40–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 45°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 4 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 10x/0,25/4,27; PL 20x/0,40/8,0; PL 40x/0,60/3,5; PHP2 10x/0,25/4,27 фазовоконтрастен (*опция: PL 4x/0,10/21,0; PHP2 20x/0,40/8,0 фазовоконтрастен; PHP2 40x/0,60/3,5 фазовоконтрастен)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40х

Предметна маса: неподвижна с механично приспособление за преместване на образците, държачи за съдове: 29x77 mm, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm

Диапазон на движение, mm: 77/112

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 70 mm; с регулируема диафрагма на апертурата и слот за плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Светлинен източник за преминаваща светлина: светодиод 9 W, с възможност за регулиране на яркостта

Фазовоконтрастно устройство: плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, за обектив 10x с пръстен за фазовоконтрастно наблюдение, който може да се центрира

Захранване, V/Hz: 220±22 V/50 Hz от променливотокова мрежа

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80