MAGUS Lum VD500

83020
19299,95
лв.
Флуоресцентен инвертиран цифров микроскоп MAGUS Lum VD500
С камера. Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи, осветление с отразена светлина – живачна лампа 100 W, осветление с преминаваща светлина – халогенна лампа 30 W, осветление на Кьолер

Микроскопът е предназначен за изследване на образци чрез метода на флуоресцентната микроскопия с отразена светлина и чрез метода на светлото поле и фазов контраст с преминаваща светлина.
Флуоресцентната микроскопия се базира на способността на някои вещества да светят, когато бъдат изложени на въздействието на светлина от определена част на спектъра. Образците се излагат на въздействието на невидима късовълнова ултравиолетова светлина или на виолетова, синя и зелена светлина. Дължината на вълната на излъчената светлина ще бъде по-голяма от дължината на вълната на възбуждащата светлина. Образецът свети съответно със синя, синьо-зелена, зелено-жълта или червена светлина. Някои образци светят от само себе си, докато други светят след обработка с флуорохромни вещества.
Микроскопът се използва за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други проби в хранителна среда, в стъклени съдове с диаметър до 55 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. Стойката на илюминатор може да се накланя за използване на блюда на Петри или бутилки с диаметър до 165 mm. Микроскопът е подходящ за имунохимична диагностика и анализ на хромозоми, както и за откриване на латентни бактериални и вирусни инфекции.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации на микроскопа
Спецификации на камерата
Препратки и изтегляния

Описание

Цифрова камера
Цифровата камера MAGUS CLM90 е предназначена за използване по метода на флуоресцентната микроскопия и по метода на тъмното поле.
Камерата е оборудвана с 7,1 MP сензор и създава реалистични изображения с разделителна способност 3200x2200 пиксела. Препоръчва се камерата да се използва с обективи с увеличение 4x, 10x, 20х и 40x. Когато се работи с обективи с малко увеличение, камерата ще Ви позволи да виждате по-фините детайли.
Правят се видеозаписи при 51,3 fps или 133,8 fps в зависимост от разделителната способност. Видео материалите са плавни с меки и фини преходи между кадрите. Движението на пробата се показва в реално време без закъснение. Камерата улеснява работата с движещи се обекти и е подходяща за демонстрации в класна стая.
Камерата е снабдена с интерфейс USB 3.0. Скоростта на предаване на данни е 10 пъти по-висока от тази на камерите с USB 2.0. Високоскоростната камера се препоръчва за професионални лаборатории, изследвания или университетско обучение.

Глава на микроскопа
Дължина на тръбата – безкрайност (∞). Когато сглобява микроскопа, потребителят може да завърти тръбите на окулярите на 180° и да регулира разстоянието от очите съобразно неговата височина. Има тринокулярна микроскопска глава.
Мониторът се монтира във вертикалната тръба на тринокулярната глава, а цифровата камера – в страничния порт за камера. Тринокулярната глава има разделител на лъчите 80:20, на тялото има 2-позиционен разделител на лъчите (100:0/0:100).

Револверна глава
Револверната глава за 6 обектива е монтирана върху стойка под предметната маса.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за блюда с дебелина на дъното 1,2 mm.
Три от обективите са предназначени за наблюдение по метода на светлото поле и с флуоресценция, а другите три обектива са за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на образеца. От ляво има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторните съдове в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването – няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част, поради което потребителят няма да напряга своята дясна ръка. Комплектът на микроскопа включва четири държача за съдове с различни размери.

Илюминатор за отразена светлина
Източник за възбуждане на флуоресценцията е живачна лампа 100 W. Тя е изключително ярка и има широк спектър от дължини на вълните. Живачната лампа има дискретни пикове, което ви позволява да работите с много флуорохромни вещества.
Илюминаторът за отразена светлина съдържа четири възбуждащи филтъра: ултравиолетов (UV), виолетов (V), син (B) и зелен (G).
Живачната лампа се намира в кожуха на лампата и може да се центрира в три равнини. Излъчваната топлина се отвежда далече от кожуха на лампата и затова лампата не се нагрява прекомерно. Монтажната стойка дава възможност за безопасна и бърза смяна на лампата.

Кондензер
Револверен кондензер за фазовоконтрастно наблюдение с четири позиции. Има свободен слот за микроскопия по метода на светлото поле; другите три слота с фазовоконтрастни ануларни плочи се използват за работа с обективи с увеличения 10x, 20x и 40x. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Бързото и интуитивно превключване между микроскопските методи спестява време и опростява работата на научния работник.

Светлинен източник за отразена светлина
Илюминаторът за отразена светлина има 30 W халогенна крушка. Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката с мощност 30 W е достатъчно ярка за наблюдение с всички обективи, които се използват за микроскопия по метода на светлото поле и с фазов контраст.

Осветление на Кьолер с преминаваща светлина
Осветлението на Кьолер подобрява качеството на изображението на наблюдаваните проби: Всеки от обективите постига максимална разделителна способност. Зрителното поле се осветява равномерно без затъмняване в краищата. Обектът на изследване е с отчетлив фокус и са премахнати смущенията в изображението.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп.
Окуляри, които увеличават диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителните окуляри Ви помагат максимално да увеличите потенциала на обектива, който използвате по-често.
Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор и запаметява файлове, заедно със софтуер, който прави измервания на образци в реално време.
Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

Основни характеристики на микроскопа:
 • Изучаване на образци в лабораторни съдове, които флуоресцират, когато са изложени на въздействието на възбуждаща светлина
 • Микроскопски методи: флуоресценция в отразена светлина, наблюдение по метода на светлото поле и с фазов контраст при преминаваща светлина
 • Настройката на осветлението на Кьолер
 • Накланяща се стойка за съдове до 165 mm
 • Тринокулярна глава с опция за регулиране на разстоянието от очите
 • Две опции за монтиране на цифрова камера и монитор: вертикална тръба на тринокулярната глава и страничен порт за камера на тялото; разделяне на лъчите на тринокулярната глава – 80:20, разделяне на лъчите на тялото – 100:0/0:100
 • Илюминатор за отразена светлина: Живачна лампа 100 W с широк спектър от дължини на вълните
 • Флуоресцентни филтри: ултравиолетов (UV), виолетов (V), син (B) и зелен (G)
 • Револверен фазовоконтрастен кондензер за бързо и удобно превключване между микроскопските методи
 • Илюминатор за преминаваща светлина – халогенна крушка 30 W, осигуряваща ярка естествена светлина
 • Широка гама съвместими допълнителни принадлежности

Основни характеристики на камерата:
 • За микроскопия чрез флуоресценция и по метода на тъмното поле с обективи с увеличение 4х, 10x, 20x или 40x
 • Разделителна способност 7,1 МР: когато се работи с обективи с малко увеличение, камерата ще Ви позволи да виждате по-фините детайли
 • 51,3 fps и 133,8 fps при разделителни способности 3200x2200 px и 1584x1100 px за наблюдение на движещи се образци, видеозаписи и движение на пробите без трептене и забавяне
 • Елементът на Пелтие понижава температурата на сензора при продължителна работа и елиминира топлинния шум, поради което при снимане могат да се използват ниски скорости на затвора
 • Кадрови затвор за бързо регистриране на сигнала от сензора, повишена яркост на изображението, липса на фалшиви оптични ефекти при наблюдение на движещи се обекти
 • Монохромен CMOS сензор с фоново осветление SONY Exmor осигурява ниско ниво на шума и висока светлочувствителност, дори при слаба осветеност. Ще получите по-чисти, по-ярки изображения с по-наситени цветове
 • Интерфейс USB 3.0 за бързо и плавно прехвърляне на данни
 • Софтуер за запис на снимки, видеозапис, редактиране, функции на външен дисплей, линейни и ъглови измервания

Комплект

 • Цифрова камера MAGUS CLM90 (цифрова камера, USB кабел, адаптер за 12 V, 3 A, кутия, инсталационни CD с драйвери и софтуер, ръководство за потребителя и гаранционна карта)
 • Основа с вход за захранване, светлинен източник за преминаваща светлина и кондензер, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Флуоресцентни модули
 • Живачна лампа
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 10x/0,25 WD 4,3 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 20х/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 40х/0,60 WD 3,5 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Преграда за ултравиолетовите лъчи
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Захранване на живачната лампа
 • Захранващ кабел
 • Захранващ кабел на илюминатора за отразена светлина
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Калибрационен образец

Спецификации на микроскопа

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: флуоресценция

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 100–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf, може да се завърта на 180°

Наклон: 45°

Увеличение на главата на микроскопа, x: 1

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 6 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PLL 10x/0,25/4,3; PLL 20x/0,40/8,0; PLL 40x/0,60/3,5; фазовоконтрастен: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2; PLL 20x/0,40/8,0 PHP2; PLL 40x/0,60/3,5 PHP2

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40x

Предметна маса: 227x208 mm, неподвижна, механично приспособление за преместване и стъклени плочи Ø118 mm; държачи за съдове: 86х129,5 mm, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm; 29x77,5 mm, Ø35 mm

Диапазон на движение, mm: 77/134,5

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 55 mm; фазовоконтрастна револверна глава; със застопоряващи винтове.

Полева диафрагма: регулируема ирисова диафрагма

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща и отразена светлина

Светлинен източник за отразена светлина: живачна лампа 100 W

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Флуоресцентен филтър: тип на филтъра, дължина на вълната на възбуждане/дихроично огледало/дължина на вълната на излъчването: ултравиолетов (UV), 320–380 nm/425 nm/435 nm; виолетов (V), 380–415 nm/455 nm/475 nm; син (B), 450–490 nm/505 nm/515 nm; зелен (G), 495–555 nm/585 nm/595 nm

Фазовоконтрастно устройство: кондензер за фазовоконтрастно наблюдение (револверен) със свободен слот и фазовоконтрастни ануларни плочи за обективи 10x, 20x и 40x; центриращ микроскоп

Захранване, V/Hz: променливотоково захранване, 85–265/50/60

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80

Спецификации на камерата

Сензор: SONY Exmor CMOS

Цветен/монохромен: монохромен

Мегапиксела: 7,1

Максимална разделителна способност, пиксели: 3200x2200

Размер на сензора: 1,1" (14,4x9,9 mm)

Размер на пикселите, μm: 4,5x4,5

Двустепенен термоелектрически модул (елемент на Пелтие), който да нагласи температурата на 42°C под температурата на помещението: +

Светлочувствителност: 3354 mV при 1/30 s

Отношение сигнал/шум: 0,15 mV при 1/30 s

Експозиция: 0,1 ms–1 h

Видеозапис: +

Честота на кадрите, fps при разделителна способност: 51,3 при 3200x2200; 133,8 при 1584x1100

Цифров обем на АЦП (битове): 8/12 (избираем)

Място на монтаж: тринокулярна тръба

Формат на изображението: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif

Видео формат: запис: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или по-нова), *h265 (Windows 10 или по-нова)

Спектрален диапазон, nm: 380–650 (с инфрачервен филтър и антирефлексен филтър)

Тип на затвора: кадров затвор

Баланс на бялото: автоматичен/ръчен

Контрол на експозицията: автоматичен/ръчен

Характеристики на софтуера: размер на изображението, яркост, време за експозиция

Изход: USB 3.0, 5 Gb/s

Изисквания към системата: Windows 8/10/11 (32-битов и 64-битов), Mac OS X, Linux, до 2,8 GHz Intel Core 2 или по-висок клас, най-малко 2 GB RAM, порт USB 3.0, CD-ROM, дисплей 17" или по-голям

Софтуер: MAGUS View

Тип на монтажа: C-образна монтировка

Корпус: алуминиева сплав

Захранване: постояннотоково, 5 V, от USB порта на компютър; адаптер за 12 V, 3 A за захранване на елемента на Пелтие

Диапазон на работната температура, °C: –10... 50

Диапазон на работната влажност, %: 30… 80