MAGUS Bio VD300

83012
5399,95
лв.
Биологичен инвертиран цифров микроскоп MAGUS Bio VD300
С камера. Увеличение: 100–400x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи с корекция до безкрайност, светодиоден източник на светлина 9 W, кондензер с плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение

Този микроскоп е предназначен за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други оцветени и неоцветени образци в лабораторни стъклени съдове. Неговата инвертирана конструкция позволява използването на блюда на Петри, многоямкови плаки, флакони, търкалящи се бутилки и колби с размери до 70 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове. За изследване на проби се използва микроскопска техника с преминаваща светлина (метод на светлото поле и с фазов контраст). Области на приложение: образование, лабораторна работа и научни изследвания в областта на медицината, биотехнологията, биологията, вирусологията, селското стопанство, екологията, токсикологията, фармакологията и др.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации на микроскопа
Спецификации на камерата
Препратки и изтегляния

Описание

Цифрова камера
Цифровата камера MAGUS CDF30 е предназначена за микроскопия по метода на светлото поле и по метода на тъмното поле. Тя предлага ниско ниво на шума и висока светлочувствителност.
Камерата е оборудвана със сензор 8,3 MP и осигурява реалистични изображения с разделителна способност 4K (3840x2160 пиксела), с ясно видими фини детайли на образците и техните структури. Препоръчва се камерата да се използва с обективи 4х, 10х и 20х, така също със стереомикроскоп.
При максимална разделителна способност видеозаписът се прави с 45 fps. Това е достатъчно за демонстрации в класната стая, регулиране на фокуса, записване на бързодвижещи се процеси и наблюдение на движещи се образци. При разделителна способност Full HD (1920x1080 пиксела) кадровата честота се увеличава до 70 fps и така преходите между кадрите стават по-плавни, а камерата може да улови и най-малкото движение на образеца.
Камерата е снабдена с интерфейс USB 3.0. Скоростта на предаване на данни е 10 пъти по-висока от тази на камерите с USB 2.0. Високоскоростната камера се препоръчва за професионални лаборатории, изследвания или университетско обучение.

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с планахроматични обективи с корекция до безкрайност. В тринокулярната тръба е монтирана цифрова камера. Разделяне на лъчите 50:50.

Револверна глава
Револверна глава за 4 обектива, която е монтирана върху стойка под предметната маса.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за съдове с дебелина на дъното 1,2 mm. Четирите обектива са за микроскопия по метода на светлото поле, а един – за фазовоконтрастни наблюдения.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиалните бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо коригиране на настройките след смяна на пробата. От лявата страна има пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране.

Предметна маса
Има неподвижна предметна маса с механично приспособление за преместване на лабораторната стъклария в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта повишава точността на изследването: Няма да бъде пропусната никаква част от образеца. Бутонът за придвижване се намира в долната част, поради което потребителят няма да напряга китката си. Комплектът на микроскопа включва три държача за стъклени съдове с различни размери.

Кондензер
В кондензера е монтиран плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Монтажът на такъв плъзгач пести време при смяна на метода на наблюдение.

Източник на светлина
Светодиодът с мощност 9 W осигурява ярко осветление, което е достатъчно за наблюдения по метода на светлото поле и с фазов контраст с всички видове обективи. Когато се регулира яркостта, цветната температура не се променя. Животът на светодиода е 50 000 часа.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп. Има допълнителни фазовоконтрастни обективи 20x и 40x за изучаване на неконтрастни обекти с размери 0,7 µm и 0,4 µm. Окулярите разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри ще ви помогнат да използвате пълния потенциал на обектива, който се използва по-често. Цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор и запаметява файлове, и софтуер, който прави измервания на образци в реално време. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

Основни характеристики на микроскопа:
 • Изследване на оцветени и неоцветени обекти в лабораторни стъклени съдове (блюда на Петри, колби, плаки)
 • Микроскопски методи: на светлото поле и с фазов контраст
 • Тринокулярна глава с тринокулярна тръба за монтиране на цифрова камера; разделяне на лъчите 50:50
 • Илюминатор за преминаваща светлина: енергоспестяващ светодиод 9 W със срок на експлоатация до 50 000 часа
 • Кондензер с плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, пръстени за фазовоконтрастно наблюдение, които могат да се центрират
 • Предметната маса е оборудвана с механично приспособление за преместване на лабораторни стъклени съдове по осите X и Y; в комплекта са включени държачи за съдове
 • Допълнителни принадлежности

Основни характеристики на камерата:
 • Камера 4K за микроскопия по методите на светлото и тъмното поле с обективи с увеличение 4х, 10х и 20х, така също и стереомикроскопи: колкото по-висока е разделителната способност, толкова по-фини са детайлите, които можете да видите.
 • 45 fps при разделителна способност 4K, 70 fps при разделителна способност Full HD: лесна настройка на фокуса, демонстрации в класната стая, наблюдение на движещи се образци и видеозапис – движението на образеца може да се наблюдава без трептене и забавяне.
 • Цветният CMOS сензор SONY Exmor със задно осветяване осигурява ниско ниво на шума и висока светлочувствителност дори при слаба осветеност. Ще получите по-ясни и по-ярки изображения с по-наситени цветове.
 • Интерфейс USB 3.0 за бързо и гладко прехвърляне на данни
 • Софтуер за правене на снимки, видеозаписи, редактиране, външен дисплей, линейни и ъглови измервания

Комплект

 • Цифрова камера MAGUS CDF30 (цифрова камера, USB кабел, инсталационни CD с драйвери и софтуер, ръководство за потребителя и гаранционна карта)
 • Стойка с вградено захранване, източник на преминаваща светлина, механизъм за фокусиране, предметна маса, кондензер със слот за фазово-контрастна приставка и револверна глава
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 4,27 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L20х/0,40 WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L40х/0,60 WD: 3,5 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 4,27 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Чашка на окуляра (2 бр.)
 • Центриращ телескоп
 • Плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение с фазови центриращи пръстени
 • Механично приспособление за преместване на образците
 • Държач за съдове (3 бр.)
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Цветен филтър
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12.5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 20x/0,40 фазовоконтрастен WD 8,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PHP2 40x/0,60 фазовоконтрастен WD 3,5 mm
 • Калибрационен образец
 • Монитор с течнокристален дисплей

Спецификации на микроскопа

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: плоско

Микроскопски техники за преминаваща светлина: метод на светлото поле и с фазов контраст

Увеличение на микроскопа, х: 100–400 при базовата конфигурация (*опция: 40–500/600/800/1000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 45°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 4 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 10x/0,25/4,27; PL 20x/0,40/8,0; PL 40x/0,60/3,5; PHP2 10x/0,25/4,27 фазовоконтрастен (*опция: PL 4x/0,10/21,0; PHP2 20x/0,40/8,0 фазовоконтрастен; PHP2 40x/0,60/3,5 фазовоконтрастен)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40х

Предметна маса: неподвижна с механично приспособление за преместване на образците, държачи за съдове: 29x77 mm, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm

Диапазон на движение, mm: 77/112

Кондензер: NA 0,6, работна дистанция: 70 mm; с регулируема диафрагма на апертурата и слот за плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Светлинен източник за преминаваща светлина: светодиод 9 W, с възможност за регулиране на яркостта

Фазовоконтрастно устройство: плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение, за обектив 10x с пръстен за фазовоконтрастно наблюдение, който може да се центрира

Захранване, V/Hz: 220±22 V/50 Hz от променливотокова мрежа

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80

Спецификации на камерата

Сензор: SONY Exmor CMOS

Цветен/монохромен: цветен

Мегапиксела: 8,3

Максимална разделителна способност, пиксели: 3840x2160

Размер на сензора: 1/1,2'' (11,14x6,26 mm)

Размер на пикселите, μm: 2,9x2,9

Светлочувствителност: 5970 mV/lux/s

Отношение сигнал/шум: 0,13 mV при 1/30 s

Експозиция: 0,02 ms–15 s

Видеозапис: +

Честота на кадрите, fps при разделителна способност: 45 при 3840x2160; 70 при 1920x1080

Място на монтаж: тринокулярна тръба, окулярна тръба вместо окуляр

Формат на изображението: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif

Видео формат: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или по-нова), *h265 (Windows 10 или по-нова)

Спектрален диапазон, nm: 380–650 (с вграден инфрачервен филтър)

Тип на затвора: ERS (електронен преместващ се затвор)

Баланс на бялото: автоматичен/ръчен

Контрол на експозицията: автоматичен/ръчен

Характеристики на софтуера: размер на изображението, яркост, време за експозиция

Изход: USB 3.0, 5 Gb/s

Изисквания към системата: Windows 8/10/11 (32-битов и 64-битов), Mac OS X, Linux, до 2,8 GHz Intel Core 2 или по-висок клас, най-малко 2 GB RAM, порт USB 3.0, CD-ROM, дисплей 17" или по-голям

Софтуер: MAGUS View

Тип на монтажа: C-образна монтировка

Корпус: плътен алуминий

Захранване: постояннотоково, 5 V, от USB порта на компютъра

Диапазон на работната температура, °C: –10... 50

Диапазон на работната влажност, %: 30… 80