Обектив MAGUS 10PLL

84101
279,95
лв.
Обектив MAGUS 10PLL 10х/0,25 Plan L WD 5,00 mm
Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив. Увеличение: 10x. Апертура: 0,25

Границата на резолюцията на обектива 10х/0,25 е 1,1 µm.
Хроматичните аберации са коригирани за синята и червената светлина, сферичната аберация – за зелената светлина, а кривината на полето е коригирана до 90% от диаметъра на зрителното поле.

Обективът е коригиран до безкрайност. Парфокалното разстояние е 45 mm. При работа с окуляр 10/22 mm диаметърът на зрителното поле ще бъде 2,2 mm. Предназначен е за работа с образци без покривно стъкло.

Металургичният обектив с увеличение 10x е с голямо работно разстояние 5 mm. Работното разстояние е разстоянието от предната леща на обектива до изследвания обект, като изображението на обекта е на фокус. Изследваните обекти може да имат ясно изразена топография, например проби от печатни платки с различни нива на електронни компоненти и полупроводникови елементи. Голямото работно разстояние предотвратява случайно повреждане на предната леща на обектива или на образеца при фокусиране и при завъртане на револверната глава за смяна на обективите.

Долната граница на полезното увеличение на микроскопа при работа с обектив 10х е 125x. По-малко увеличение няма да Ви даде възможност за различаване на детайлите на обекта в полученото от обектива изображение.
Горната граница на полезното увеличение при работа с обектив 10х е 250x. По-голямо увеличение се счита за "безполезно", тъй като не предоставя нови детайли в изображението на обекта.
С обектив 10x/0,25 използвайте окуляри с увеличение от 12,5x до 25x.

Планахроматичните обективи създават изображение, което е еднакво фокусирано в центъра и в краищата с минимално изкривяване. Тази функция се използва за заснемане на цифрови изображения и за работа в комбинация с широкоъгълни окуляри със зрително поле 22 mm.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 600
  • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 630
  • Металургичен микроскоп MAGUS Metal 650
  • Металургичен инвертиран микроскоп MAGUS Metal V700

Спецификации

Материал на лещите: оптично стъкло

Клас на обектива по степен на корекция на аберацията: планахроматичен

Дължина на тръбата: коригиран до безкрайност (∞)

Метод за постигане на контраст: на светлото поле

Увеличение, x: 10

Апертура: 0,25

Работна дистанция, mm: 5,0

Парфокално разстояние, mm: 45

Дебелина на покривното стъкло, mm: без покривно стъкло

Рамка с пружинно закрепване:

Имерсия:

Материал на корпуса: мед