MAGUS Metal V700 DIC

83714
19999,95
лв.
Металургичен инвертиран микроскоп MAGUS Metal V700 DIC
Увеличение: 50–1000х. Тринокулярна глава, планахроматични обективи с корекция до безкрайност, халогенен илюминатор за отразена светлина 30 W

Микроскопът е предназначен за изследване на микроструктурата на метали и сплави, полупроводникови материали и други непрозрачни образци.
Конструкцията на инвертирания микроскоп не ограничава размера на изследвания образец; само неговото тегло е ограничено до 2 kg. Образецът трябва първо да се обработи по специален начин, а след това да се постави на предметната маса с повърхността надолу.
Микроскопът използва три контрастни метода с отразена светлина: на светлото поле, с проста поляризация и диференциален интерферентен контраст.
Методът на светлото поле осигурява автентично, увеличено изображение на обекта. Простата поляризация премахва отблясъците от металните повърхности и маркира полимери и други чужди елементи. Диференциалният интерферентен контраст оцветява разликата във височините на обекта и по този начин показва топографията на образеца. Изучаваният обект ще се показва в релеф.
Тринокулярната тръба и страничният порт за камера осигуряват възможност за едновременното свързване на монитор и камера.
Микроскопът може да се използва в различни области (металургична, инженерна, космическа, ядрена и енергийна промишленост), както и в изследователски лаборатории и технически университети.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Дължина на тръбата – безкрайност (∞). Когато сглобява микроскопа, потребителят може да завърти тръбите на окулярите на 180° и да регулира разстоянието от очите съобразно неговата височина. Има тринокулярна глава.
Мониторът се монтира в тринокулярната тръба на тринокулярната глава, а цифровата камера – в страничния порт за камера. Светлинният лъч в тринокулярната глава се разделя 50/50 (тръбата е отворена) или 100/0 (тръбата е затворена), а в тялото – на 100/0 или 0/100.

Револверна глава
Револверната глава за 5 обектива е монтирана върху стойката, под предметната маса.
Револверната глава има специален слот за плъзгач за DIC, който се използва при работа по метода на диференциалния интерферентен контраст с обективи с увеличение 5x, 10x и 20x.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние, които са предназначени за микроскопските методи на светлото поле, на проста поляризация и диференциален интерферентен контраст.
За микроскопския метод на тъмното поле изберете MAGUS Metal V700 BD.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия.
От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране за бързо регулиране след смяна на образеца. От лявата страна има пръстен за регулиране на затягането при фокусиране.

Механична предметна маса
Придвижването на обекта се извършва посредством преместване на предметната маса по две оси. В центъра на масата е монтирана кръгла въртяща се плоча за предметната маса с отвор с подходящ диаметър (10 mm, 20 mm или 30 mm). За задържане на образеца на място се използва държач на образци.

Източник на светлина
В отделението на лампата има халогенна крушка 30 W. Тя е достатъчно ярка за наблюдение с обективи с увеличение от 4x до 100x, които се използват за микроскопия по метода на светлото поле, с поляризирана светлина и с диференциален интерферентен контраст. Халогенната крушка излъчва светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа.

Осветление с отразена светлина
Системата за осветление дава възможност за регулиране на осветлението на Кьолер. Полевата диафрагма и тази на апертурата са центрирани предварително в завода и не се нуждаят от допълнително центриране. Ако е необходимо, диафрагмите могат да се регулират чрез винтове за центриране. Източникът на светлина е центриран по трите оси.
Анализаторът и поляризаторът, които могат да се демонтират, служат за наблюдение с поляризация. Поляризаторът се върти на 0–360°, но анализаторът не се върти.

Плъзгачът на призмата за DIC се използва при работа по метода на диференциалния интерферентен контраст с обективи 5x, 10x и 20x.
Набор от филтри може да Ви помогне за коригиране на възпроизвеждането на цветовете.

Принадлежности
Допълнителни принадлежности увеличават техническите възможности на микроскопа. Окулярите и обективите разширяват диапазона на увеличение. Цифрови камери извеждат изображението на компютърен екран или монитор. Калибрационни образци Ви помагат за извършване на измервания на образците.

Основни характеристики

 • Пригодност за изследване на обемни непрозрачни предмети с тегло до 2 kg
 • Тринокулярна глава с опция за регулиране на разстоянието от очите
 • Две независими тръби за монтиране на цифрова камера и монитор: вертикална тръба на главата и странична тръба на тялото; разделяне на лъча 50/50 и 100/0 на тринокулярната глава и 100/0 и 0/100 на тялото
 • Мощен халогенен илюминатор за отразена светлина 30 W, който осигурява ярка естествена светлина
 • Осветление на Кьолер, центрирани елементи на осветителната система, просто поляризиращо устройство и слот за плъзгачи за DIC
 • Филтрите намаляват интензитета вълни с определени дължини и регулират възпроизвеждането на цветовете при микроскопската фотография
 • Голяма предметна маса с кръгла въртяща се плоча на масата, с отвори 10 mm, 20 mm и 30 mm
 • Голям избор от допълнителни окуляри и обективи

Комплект

 • Стойка с вход за захранване, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Отделение на лампата
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L10х/0,25 WD 20,2 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L20х/0,40 WD 8,80 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L50х/0,70 WD 3,68 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L100x/0,85 (сух) WD 0,40 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • DIC плъзгач за обективи 5x, 10x и 20x
 • Шестостенен ключ
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L40х/0,60 WD: 3,98 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L60x/0,70 WD: 2,08 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L80x/0,80 WD: 1,25 mm
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: метод на светлото поле, с поляризирана светлина, с диференциален интерферентен контраст

Увеличение на микроскопа, х: 50–1000 при базовата конфигурация (*опция: 50–1250/1500/2000/2500)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Тип на тринокулярната глава: Siedentopf, може да се завърта на 180°

Наклон: 45°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: за 5 обектива, със слот за DIC

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, контрастен метод: на светлото поле

Обективи, x/апертура/работен диапазон, mm: PL L5x/0,12/26,1, PL L10x/0,25/20,2, PL L20x/0,40/8,80, PL L50x/0,70/3,68, PL L100x/0,85/0,40 (сух) (*опция: PL L40x/0,60/3,98, PL L60x/0,70/2,08, PL L80x/0,80/1,25)

Механична предметна маса: двуосова механична предметна маса 242x200 mm, кръгла въртяща се носеща плоча в центъра с Ø130 mm и с отвори Ø10 mm, Ø20 mm и Ø30 mm

Диапазон на движение на предметната маса по ос X и Y, mm: 30/30

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: отразена светлина

Илюминатор за отразена светлина: вградени полева диафрагма и диафрагма на апертурата, анализатор и поляризатор, които могат да се отстраняват; цветни филтри: матов, жълт, зелен, син

Светлинен източник за отразена светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Устройство за работа с метода на диференциален интерферентен контраст (DIC): DIC плъзгач за обективи 5x, 10x и 20x

Захранване, V/Hz: 220 ± 22/50 чрез променливотоково захранване

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80