MAGUS Metal V790 DIC

83485
33999,95
лв.
Металургичен инвертиран микроскоп MAGUS Metal V790 DIC
Увеличение: 50–1000x или 50–1500x (с леща 1,5x). Тринокулярна глава с леща на Бертран, полуапохроматични обективи за светло поле и тъмно поле и 100 W халогенен илюминатор за отразена светлина

Микроскопът е предназначен за изследване на микроструктурата на метали и сплави, полупроводникови материали и други непрозрачни образци.
Дизайнът на инвертирания микроскоп не ограничава размера на изучавания образец; само тежестта му е ограничена до 30 kg. Образецът трябва първо да се обработи по специален начин, а след това да се постави на предметната маса с повърхността надолу.
Микроскопът може да изучава непрозрачни образци в отразена светлина чрез микроскопия по метода на светлото поле, тъмното поле и поляризацията, както и чрез техники за диференциален интерферентен контраст.
DIC е напреднала техника за поляризационен контраст. Методът увеличава дълбочината на полето и яснотата на изображението, предоставя допълнителна информация относно структурата на обекта на изследване и визуализира с цвят нередности върху изследваната повърхност. Плоските повърхности се оцветяват равномерно, но повърхност с дори минимални разлики във височината ще бъде неравномерно оцветена. Изучаваният обект ще се показва в релеф.
Микроскопът може да се използва в различни области (металургична, инженерна, космическа, ядрена и енергийна промишленост), както и в изследователски лаборатории и технически университети.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с коригирана до безкрайност оптика. Ъгълът на накланяне от 45° предоставя комфортни условия за работа на изследователя, докато е седнал или прав. Потребителят може да застане в естествена поза и следователно не се натрупва умора по време на работа.
В главата на микроскопа е вградена леща на Бертран, а за поставянето ѝ в оптичната система се използва регулатор в предната част на главата. Лещата на Бертран се използва за коноскопични изследвания.
Цифровата камера е монтирана в тринокулярната тръба или в един от страничните портове за изобразяване на тялото на микроскопа. Лъчът на тринокулярната глава може да бъде разделен на 100/0, 50/50, или 0/100. Разделянето на лъча на десния порт за снимки е 100/0 и 20/80, а на левия е 100/0 и 0/100.
Основната опаковка включва окуляри 10x/23 mm с регулиране на диоптъра и дълго разстояние от очите за работа с очила.

Револверна глава
Револверната глава за 5 обектива е монтирана върху стойката, под предметната маса.
Методът на диференциален интерферентен контраст се въвежда чрез DIC плъзгачи: единият се използва за обективи с ниско увеличение, а другият – за обективи със средно и голямо увеличение. DIC плъзгачът се монтира в специален слот в револверната глава.

Купол за монтиране на контрастни модули
Под револвера за обективите върху стойката на микроскопа се намира купол за монтиране на контрастните модули. Могат да бъдат монтирани шест модула. Въртенето на купола променя режима на наблюдение, като превключването от един контрастен метод на друг се случва бързо и без сложни настройки.

Превключвател с допълнителна увеличителна леща
За монтиране на основната леща 1x или на допълнителна леща с увеличение 1,5x в оптичния път се използва въртящ се превключвател. Увеличителна леща повишава увеличението на микроскопа без закупуване или монтиране на допълнителни аксесоари. Превключвателят се намира от лявата страна на тялото на микроскопа под револверната глава.

Обективи
Полуапохроматични обективи с голямо фокусно разстояние, които са предназначени за микроскопските методи на светло поле и тъмно поле. Предлагат по-добра корекция на хроматичните и сферичните аберации в сравнение с планахроматичните обективи.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Дясната ръкохватка за фино фокусиране има специални вдлъбнатини за пръстите, а лявата има скала.
Бутонът за фиксиране при грубо фокусиране Ви помага да регулирате микроскопа бързо след промяна на обекта на изследване. Бутонът се намира от лявата страна на микроскопа на оста на механизма за фокусиране.
Пръстенът от дясната страна регулира усилието при грубото фокусиране. Потребителят настройва удобното за работа усилие.

Предметна маса
Придвижването на обекта се извършва посредством преместване на предметната маса по две оси. В центъра на предметната маса се монтира вложка с отвор с подходящ диаметър. За задържане на образеца на място се използва държач на образци.
Трипластовото покритие предпазва предметната маса от надрасквания и други повреди на повърхността, когато се работи с тежки и големи образци.
Дългата накланяща се ръкохватка за контрол на предметната маса подсигурява удобство по време на работата на потребителя: ръкохватката лежи върху масата без напрежение. Ръкохватката може да бъде монтирана от дясната или лявата страна на предметната маса.

Източник на светлина
Отделението за лампата разполага с халогенна крушка 100 W. Тя е достатъчно ярка за работа с обективи с увеличение от 4x до 100x не само при светло поле и поляризирана светлина, но също и при микроскопските техники на тъмното поле. Халогенната крушка излъчва светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа.

Осветление с отразена светлина
Системата за осветление дава възможност за регулиране на осветлението на Кьолер. Полевата диафрагма и тази на апертурата са центрирани предварително в завода и не се нуждаят от допълнително центриране. Ако е необходимо, диафрагмите могат да се регулират чрез винтове за центриране.
Анализаторът и поляризаторът са за техниката на поляризационна микроскопия. Поляризаторът е статичен, а анализаторът се върти на 360°.
Комплект от светлинни филтри Ви помага за регулирането на цветовото възпроизвеждане.

Ергономична конструкция
Физическият дискомфорт води до умора и намалява продуктивността. Ергономичната конструкция на микроскопа играе важна роля в ежедневните научни проучвания.
MAGUS Metal V790 DIC предлага на потребителя удобство по време на работа.
С микроскопа се работи с минимални движения на ръката, тъй като дългата ръкохватка за контрол на предметната маса и бутонът за фино фокусиране се намират в същата работна област.
Бутоните за фокусиране се намират в долната част на тялото. Потребителят не напряга ръцете си. Благодарение на плавното движение на механизма потребителят може без усилие да фокусира върху обекта.

Основни характеристики

 • Подходящ за изследване на непрозрачни обемни обекти до 30 kg
 • Леща на Бертран за коноскопия и ортоскопия
 • Допълнителна увеличителна леща повишава увеличението на микроскопа с 1,5x; тя се монтира в оптичната система чрез превключвател на микроскопската глава
 • Три независими опции за монтиране на цифрова камера и монитор: тринокулярна тръба и две странични тръби върху тялото; разделяне на лъча върху тринокулярната глава: 100/0, 50/50, 0/100, върху тялото: 100/0 и 20/80 (десен порт за снимки), 100/0 и 0/100 (ляв порт за снимки)
 • Полуапохроматичните обективи с удължено фокусно разстояние се използват за работа при техниките на светлото поле и тъмното поле
 • Многофункционален купол с 6 слота за монтиране на модули за различни контрастни методи
 • Халогенен илюминатор за отразена светлина с увеличена мощност от 100 W специално за метода на тъмното поле
 • Осветление на Кьолер, центрирани елементи на осветителната система, тъмно поле, светло поле, поляризация и DIC техники
 • Цветните филтри намаляват интензитета на определени дължини на вълните и регулират възпроизвеждането на цветовете при микроскопската фотография
 • Голяма предметна маса с вложки и дълга ръкохватка за контрол за удобна работа

Комплект

 • Стойка с вградено захранване, фокусиращ механизъм, предметна маса, револверна глава и купол за монтиране на контрастни модули
 • Отделение на лампата
 • Тринокулярна глава с леща на Бертран
 • Полуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: 5x/0,15 WD 20 mm
 • Полуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: 10х/0,30 WD 11 mm
 • Полуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: 20х/0,45 WD 3,1 mm
 • Полуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: 50x/0,80 WD 1 mm
 • Полуапохроматичен обектив, коригиран до безкрайност: 100х/0,90 WD 1 mm
 • Окуляр 10x/23 mm с голямо разстоянието от очите и регулиране на диоптъра (2 бр.)
 • Чашка за окуляр (2 бр.)
 • DIC плъзгач за обективи (2 бр.)
 • Устройство за поляризация
 • Комплект филтри
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: светло поле, тъмно поле, поляризирана светлина, диференциален интерферентен контраст

Увеличение на микроскопа, х: 50–1000 основна конфигурация (50–1500x с вградена допълнителна леща 1,5x)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна с леща на Бертран

Разделяне на лъчите, окуляри/тринокулярна тръба: 100/0, 50/50, 0/100

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 45°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10x/23 с диоптрично регулиране ± 5D, голямо разстояние от очите

Револверна глава: за 6 обектива, с DIC слот

Оптична конструкция: полуапохроматични обективи, коригирани до безкрайност (∞), парфокална височина 45 mm

Обективи, осветителна техника: светло поле и тъмно поле

Обективи, x/апертура/работен диапазон, mm: 5x/0,15/20, 10x/0,30/11, 20x/0,45/3,1, 50x/0,80/1, 100x/0,90/1

Предметна маса: 340x230 mm, двуосна трипластова механична, с коаксиална ръкохватка X/Y с ниска позиция и възможност за накланяне; максимално натоварване 30 kg; вложки за предметна маса

Диапазон на движение на предметната маса по ос X и Y, mm: 130/85

Фокусиращ механизъм : коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm: 10

Ход на финото фокусиране, mm/кръг: 0,2

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: отразена светлина


Илюминатор за отразена светлина: купол за монтиране на контрастни модули, полева и апертурна диафрагма, поляризатор и анализатор; комплект от светлинни филтри

Светлинен източник за отразена светлина: халогенна лампа 12 V, 100 W, регулируема яркост

Устройство за работа с метода на диференциален интерферентен контраст (DIC): DIC плъзгач за обективи 5–20x, DIC плъзгач за обективи 50–100x

Устройство за поляризация: стационарен поляризатор; анализаторът се върти на 360°

Захранване, V/Hz: 220 ± 22/50 чрез променливотоково захранване

Диапазон на работната температура, °C: 5… 40

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80