MAGUS Pol 800

82911
5799,95
лв.
Поляризационен микроскоп MAGUS Pol 800
Увеличение: 40–600x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи. Осветление с преминаваща светлина, източник на светлина – халогенна крушка 30 W, осветление на Кьолер. Леща на Бертран и компенсатори.

Микроскопът е предназначен за изследване на анизотропни геоложки, биологични и полимерни образци с поляризирана и преминаваща светлина.
За получаването на изображение в поляризационния микроскоп се използва двойното пречупване на лъчите на анизотропен образец. Когато преминава през анизотропен образец, плоскополяризираната светлина, се разделя на два лъча и променя равнината на поляризация. Анализаторът пренася вибрациите на лъчите в едни и същи равнина и ос, като по този начин предизвиква получаване на деструктивна и конструктивна интерференция между двата фронта на вълните. При завъртане на предметната маса яркото, висококонтрастно изображение променя цвета си.
Този микроскоп има обективи без вътрешни напрежения. В междинната тръба са разположени анализаторът и лещата на Бертран, както и слот за компенсатори. Микроскопът се използва в кристалографията, петрографията, минералогията, криминалистиката, медицината и други области на науката.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с планахроматични обективи с корекция до безкрайност. В тринокулярната тръба са монтирани цифрови устройства за заснемане на изображения. Селекторът за пътя на светлинните лъчи за окуляра/камерата позволява да насочвате светлинния сноп към тръбите на цифровата камера или на окуляра.
Регулирането на диоптъра е разположено на лявата тръба.

Револверна глава
Пет обектива. В свободния слот може да бъде монтиран допълнителен обектив, за да се постигне още по-голямо увеличение. Конструкцията на револверната глава (“настрани от наблюдаващия”) освобождава място в предната част на предметната маса, така че потребителят да може да вижда поставения в оптичния път обектив. Слотовете на револверната глава са центрирани, за да се подравнят оптичните оси на обектива и микроскопа.

Обективи
Планахроматичните обективи с корекция до безкрайност са предназначени специално за наблюдения с поляризирана светлина: Оптиката без вътрешни напрежения гарантира двулъчево пречупване на светлината от образеца, а не от оптичните елементи. Предназначени са за работа с покривни стъкла с дебелина 0,17 mm.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в долната част на стойката са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия.
Конструкцията на механизма за фокусиране осигурява бърза настройка на микроскопа след смяна на обекта на изследването. За тази цел бутонът за застопоряване при грубо фокусиране се намира от дясната страна. Затягането на грубото регулиране може да се променя чрез завъртане на пръстена от лявата страна.

Предметна маса
Предметната часа се завърта на 360°, за да се види промяната на цвета на образеца, когато поляризаторът и анализаторът са в кръстосана ориентация. Работната маса има градуировка за ъгъла на завъртане. Измерванията чрез нониусната скала са с точност 0,1°.
Предметната маса може да се центрира с два винта, тъй като анализът на анизотропен обект с поляризирана светлина изисква точно подравняване на оста на въртене на предметната маса с оптичната ос на микроскопа.

Източник на светлина
Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката с мощност 30 W е достатъчно ярка, за да можете да наблюдавате с обективи с увеличение 4x до 100x, използвани за микроскопия по метода на светлото поле и микроскопия с поляризирана светлина.

Осветление с преминаваща светлина
Осветление на Кьолер: регулируема полева диафрагма; центриран и регулируем по височина кондензер на Abbe с регулируема диафрагма на апертурата и завъртаща се спомагателна леща. NA = 1,25. Поляризаторът може да се завърта в диапазона 0–360° и има четири маркировки върху скалата за ъгли на завъртане 0°, 90°, 180°, 270°. Анализаторът се завърта на 360° и неговата нониусна скала осигурява точно измерване на ъгъла.

Осветление на Кьолер
Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. Чрез такова осветление можете да постигнете максимална разделителна способност на всеки от обективите и равномерното осветяване на зрителното поле без затъмняване в краищата. Обектът на изследване е с отчетлив фокус и са премахнати смущенията в изображението.

Изследване на образци с поляризирана светлина
В междинната тръба са разположени анализаторът и лещата на Бертран, както и слот за компенсатори. Анализаторът е поставен на пътя на светлината за наблюдаване на обекти с поляризирана светлина. При завъртане на поляризатора и анализатора ъгълът на поляризация се променя. Можете да постигнете взаимно перпендикулярно разположение, като установите двата филтъра на позиция "0". Когато стойката на микроскопа се завърти, в зависимост от ъгъла на поляризация, повърхността на пробата отразява светлината по различен начин. Лещата на Бертран се използва за коноскопични изследвания. Компенсаторите са предназначени за подобряване на контраста на образци със слабо двойно пречупване на лъчите.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени специално за този микроскоп.
Могат да се използват допълнителни обективи за изследване на обекти до 0,22 µm.
Окулярите разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри ще ви помогнат да използвате пълния потенциал на обектива, който се използва по-често.
Има цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове има софтуер, който прави измервания в реално време на образци. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

 • Изследване на анизотропни образци с поляризирана и преминаваща светлина
 • Мощен халогенен светлинен източник за преминаваща светлина с мощност 30 W осигурява ярка естествена светлина
 • Леща на Бертран за коноскопия и ортоскопия, компенсатори и осветление на Кьолер
 • Тринокулярна глава с тринокулярна тръба за монтиране на цифрова камера; разделител на лъча 100:0 и 0:100
 • Планахроматични обективи без вътрешни напрежения елиминират фалшивите оптични ефекти
 • Удобно подравняване на слотовете на револверната глава и предметната маса
 • Въртяща се кръгла работна маса с нониусна скала за точно измерване на ъгли
 • Широка гама от допълнителни принадлежности

Комплект

 • Основа с вход за захранване, светлинен източник за преминаваща светлина и кондензер, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Тринокулярна глава
 • Междинна тръба с леща на Бертран, анализатор и слот за компенсатор
 • Компенсатори: компенсатор λ, компенсатор λ/4, кварцов клин
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 40x/0,65 (пружинно натоварен) WD 0,66 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 60x/0,80 (пружинно натоварен) WD 0,46 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Окуляр 10x/22 mm с мерник
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала. Размер на делението на скалата: 0,1 mm
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 20x/0,4 WD 8,8 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност, Fluo: PL 100x/1,25 (пружинно натоварен, масло) WD 0,36 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност, Fluo: PL 100x/0,8 (пружинно натоварен, сух) WD 2,02 mm
 • Механично приспособление на предметната маса
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: вертикална

Поле на изображението: плоско

Микроскопски техники за преминаваща светлина: на светлото поле, поляризирана светлина

Увеличение на микроскопа, х: 40–600 при базовата конфигурация (*опция: 40–1000/1250/1500/2000/2500)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 30°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Регулиране на диоптъра, диоптри: ±5 (ляв окуляр)

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm; 10х/22 mm с мерник (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 5 обектива, центриране

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност, без вътрешни напрежения, парфокална височина 45 mm, предназначени за работа с покривни стъкла с дебелина 0,17 mm

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 4x/0,10/21; PL 10x/0,25/5,0; PL 40x/0,65/0,66; PL 60x/0,80/0,46 (*опция: PL 5x/0,12/26,1; PL 20x/0,4/8,8; PL 100x/1,25/0,36 (масло); PL 100x/0,8/2,02 (сух))

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40x, 60x, 100x (масло), 100x (сух)

Предметна маса: Ø150 mm, може да се завърта на 360°; възможност за центриране, деления на ъгъла на завъртане 1°; нониусна скала за измерване на ъглите на завъртане с точност 0,1°

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm: 21

Движение на грубото фокусиране/кръг: 39,8

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Осветление с преминаваща светлина: регулируема ирисова полева диафрагма, кондензер на Abbe NA 1,25 с регулируема диафрагма на апертурата и завъртаща се леща

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Поляризатор за преминаваща светлина: маркировка на скалата при 0°, 90°, 180°, 270°; възможност за завъртане на 360°

Междинна тръба: вграден анализатор с възможност за завъртане в диапазона 0–360°; нониусна скала за измерване на ъглите на завъртане с точност 0,1°; леща на Бертран; слот за монтиране на компенсатори

Компенсатор: компенсатор λ; компенсатор λ/4; кварцов клин

Захранване, V/Hz: 220±22/50

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80