Механична предметна маса MAGUS XY5

83517
329,95
лв.
С две оси за работа с преминаваща и отразена светлина

Предметната маса е монтирана върху основата на стереомикроскопа и се използва за точно и плавно позициониране на образеца под обектива за визуални наблюдения и заснемане с камера. Въртенето на коаксиалните бутони мести образеца по осите X (надясно-наляво) и Y (напред-назад).
Прозрачната стъклена повърхност на предметната маса Ви позволява да работите с отразена и преминаваща светлина. Измервателна скала с нониусна скала за измерване по протежение на една от осите. Има две скоби за фиксиране на плоски обекти върху предметната маса.
Съвместимост
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 7B
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 7T
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 8B
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 8T