MAGUS Metal 650 BD

82901
13999,95
лв.
Металургичен микроскоп MAGUS Metal 650 BD
Увеличение: 50–800х. Тринокулярна глава, планахроматични обективи за наблюдение по методите на светлото и на тъмното поле, халогенен илюминатор за отразена светлина 50 W, скала за фино фокусиране с деление 0,7 µm, голяма предметна маса

Микроскопът Ви дава възможност да позиционирате свободно печатни платки, интегрални схеми, фотомаски и други големи образци за изследване на тяхната повърхност. Микроскопът е предназначен за наблюдение на микроструктурата на метали и сплави, полупроводникови материали, контрол на качеството на боядисани покрития и изследване на други непрозрачни обекти. Илюминаторът за отразена светлина позволява използване на микроскопските методи на светло поле, тъмно поле и поляризация. Микроскопът може да се използва в различни области (металургична, инженерна, космическа, ядрена и енергийна промишленост), както и в изследователски лаборатории и технически университети.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с планахроматични обективи с корекция до безкрайност. В тринокулярната тръба е монтирана цифрова камера. Бутонът за избор на пътя на светлината към окуляра/камерата Ви позволява да насочвате светлинния лъч към цифровата камера или към тръбата на окуляра. Регулирането на диоптъра е разположено на лявата тръба.

Револверна глава
5 обектива. Револверната глава с обективи е ориентирана навътре – потребителят може да вижда обектива, вкаран в оптичния път, а пространството над предметната маса е свободно.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо фокусно разстояние, които са предназначени за микроскопските методи на светло поле и тъмно поле.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в основата на микроскопа са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и лесно. От дясната страна има бутон за фиксиране при грубо фокусиране, а от лявата, пръстен за регулиране на затягането при грубо фокусиране. Размер на делението на скалата за фино фокусиране: 0,7 µm. Фокусирането при по-големи увеличения е лесно.

Механична предметна маса
Придвижването на обекта се извършва посредством преместване на предметната маса по две оси. Предметната маса с размери 280x270 mm и диапазон на преместване 204 mm по две оси прави лесно наблюдението на дълги и широки образци.

Източник на светлина
Илюминаторът за отразена светлина има халогенна крушка 50 W. Той е достатъчно ярък за наблюдение с обективи с увеличение от 4x до 100x, използвани за микроскопия със светло поле, тъмно поле и поляризирана светлина. Халогенната крушка излъчва светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа.

Светлинен източник за отразена светлина
Микроскопът е снабден с вграден анализатор и снемаем поляризатор. Поляризаторът се върти на 0–360°, но анализаторът не се върти. Диафрагмата на апертурата и полевата диафрагма прави възможно монтирането на осветление на Кьолер. Двете диафрагми и светлинният източник могат да бъдат центрирани. Налице е набор от цветни филтри. Устройството за тъмно поле е вградено в илюминатор за отразена светлина.

Принадлежности
С микроскопа може да използва широка гама от принадлежности: окуляри, обективи, цифрови камери, калибрационни образци и т.н.

Основни характеристики

 • Подходящ за изучаване на дълги и широки непрозрачни образци
 • Тринокулярна глава с тринокулярна тръба за монтиране на цифрова камера и с разделител на лъча 100:0 и 0:100
 • Планахроматични обективи с голямо фокусно разстояние, които са предназначени за микроскопските методи на светлото поле и тъмното поле
 • Илюминаторът за отразена светлина с мощна крушка 50 W за наблюдения по метода на тъмно поле
 • Осветление на Кьолер в отразена светлина, елементи на системата на източника за отразена светлина, които могат да се центрират (диафрагма на апертурата и полева диафрагма, източник на светлина)
 • Микроскопски техники с отразена светлина за светло поле, тъмно поле и поляризация
 • Филтрите намаляват интензитета вълни с определени дължини и регулират възпроизвеждането на цветовете при микроскопската фотография
 • Предметна маса с голям диапазон на преместване по две оси
 • Скала за фино фокусиране с деление 0,7 µm за лесно фокусиране при големи увеличения
 • Голям избор от допълнителни окуляри и обективи

Комплект

 • Основа с вход за захранване източник за отразена светлина, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Тринокулярна глава
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L5x/0,12 BD WD 9,7 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L10x/0,25 BD WD 9,3 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L20x/0,40 BD WD 7,2 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L50х/0,70 BD WD 2,5 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L80x/0,80 BD WD: 0,8 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите (2 бр.)
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/22 mm със скала
 • Окуляр 12,5x/14 mm (2 бр.)
 • Окуляр 15x/15 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Окуляр 25x/9 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L40x/0,60 BD WD 3,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L60x/0,70 BD WD: 1,9 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL L100х/0,85 (сух) BD WD: 0,4 mm
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец

Спецификации

Конструкция на микроскопа: вертикална

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: на светлото поле, тъмното поле, поляризирана светлина

Увеличение на микроскопа, х: 50–800 базово (*опция: 50–1000/1250/1500/2000/2500)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Глава на микроскопа: тринокулярна

Тип на тринокулярната глава: Siedentopf

Наклон: 30°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Регулиране на диоптъра, диоптри: ±5 (ляв окуляр)

Окуляри, x/поле, mm: 10х/22 mm, разстояние от очите: 10 mm (*опция: 10x/22 mm със скала, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Револверна глава: 5 обектива

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 45 mm

Обективи, осветителна техника: тъмно поле

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL L5x/0,12/9,7 BD, PL L10x/0,25/9,3 BD, PL L20x/0,40/7,2 BD, PL L50x/0,70/2,5 BD, PL L80x/0,80/0,8 BD (*опция: PL L40x/0,60/3,0 BD, PL L60x/0,70/1,9 BD, PL L100x/0,85/0,4 BD (сух))

Механична предметна маса: 280х270 mm, двуосна механична

Диапазон на движение на предметната маса по ос X и Y, mm: 204/204

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm: 30

Движение на грубото фокусиране, mm/кръг: 13,1

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 0,7

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: отразена светлина

Илюминатор за отразена светлина: устройство за тъмно поле, вградена полева диафрагма и диафрагма на апертурата, вграден анализатор и снемаем поляризартор; цветни филтри: матов, жълт, зелен, син

Светлинен източник за отразена светлина: халогенна лампа 12 V, 50 W, регулируема яркост

Захранване, V/Hz: 220±22 V/50 Hz от променливотокова мрежа

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80