MAGUS Bio V360

83483
10999,95
лв.
Биологичен инвертиран микроскоп MAGUS Bio V360
Увеличение: 40–400x. Бинокулярна глава на микроскопа със страничен порт за снимки, планахроматични обективи, светодиоден илюминатор 3 W, кондензер с фазовоконтрастен плъзгач, интелигентна система за управление на осветлението

Изследователски клас микроскоп.
Конструиран е за изследване на течни утайки, клетъчни колонии, живи клетки, тъканни култури и други оцветени и неоцветени образци в лабораторни стъклени съдове.
Неговата инвертирана конструкция позволява използването на блюда на Петри, многоямкови плаки, флакони, търкалящи се бутилки и колби с размери до 75 mm и дебелина на дъното 1,2 mm. Микроскопът използва специални обективи за работа с такива стъклени съдове.
Възможно е да се наблюдават клетъчни култури в блюда на Петри или в цилиндрични колби до 187 mm при премахване на кондензера.
За изследване на проби се използва микроскопска техника с преминаваща светлина (метод на светлото поле и с фазов контраст).
Монтирането на опционални компоненти ще позволи употребата на методите за контраст на модулацията и за контраст на релефа на Хофман.
Микроскопът се използва за изследвания в медицината, фармакологията, биологията и вирусологията. Горната конфигурация на микроскопа е подходяща за ин витро оплождане (IVF).
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации
Препратки и изтегляния

Описание

Глава на микроскопа
Бинокулярна глава с коригирана до безкрайност оптика. Цифровата камера се монтира в страничния порт на главата на микроскопа. Лъчът се разделя на 100/0 или 0/100.

Револверна глава
Кодирана револверна глава за 5 обектива. В свободния слот може да бъде монтиран допълнителен обектив, за да се постигне още по-голямо увеличение.

Обективи
Планахроматични обективи с голямо работно разстояние за блюда с дебелина на дъното 1,2 mm. Парфокалното разстояние е 60 mm.
Един обектив е използва за работа по метода на светлото поле, а три обектива се използват за работа по метода на фазовия контраст.

Поддържане на комфортни нива на яркост при превключване на увеличенията
Обективите с различни увеличения предават светлината с различни нива на интензитет и затова при всяка смяна на обектив се налага регулиране на яркостта на светлината. В допълнение яркостта се повишава рязко при преминаване от обектив с по-голямо увеличение към обектив с по-малко увеличение. Рязкото увеличаване на яркостта уморява очите. MAGUS Bio V360 е оборудван с интелигентна система за контрол на яркостта. Микроскопът запомня яркостта за всеки обектив, който потребителят избира, и автоматично настройва яркостта при обръщане на главата. Интелигентното управление намалява необходимото време за регулиране на яркостта. MAGUS Bio V360 увеличава комфорта на потребителя и спестява време, когато работата изисква честа смяна на увеличението.

Фокусиращ механизъм
Бутоните за грубо и фино фокусиране са коаксиални и разположени ниско. Изследователят може да постави ръцете си върху масата и да заеме комфортна поза пред микроскопа.
Бутонът за застопоряване при грубо фокусиране Ви предоставя възможност за бързо регулиране на микроскопа след смяна на обекта на изследването. Бутонът се намира от лявата страна на микроскопа на оста на механизма за фокусиране.
Пръстенът от дясната страна регулира усилието при грубото фокусиране. Потребителят настройва удобното за работа усилие.

Предметна маса
Механичната предметна маса е фиксирана. Специален механизъм е монтиран върху предметната маса, който придвижва лабораторните прибори в две взаимно перпендикулярни посоки. Плавното и бавно движение на обекта дава точност на изследването: няма да бъде пропусната никаква част от образеца.
Дългата ръкохватка за управление на предметната маса осигурява комфорт при работа на потребителя: главата Ви може да почива върху масата без никакво напрежение.
Комплектът на микроскопа включва универсален държач за блюда.

Кондензер
В кондензера е монтиран плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение. Пръстените за фазовоконтрастно наблюдение могат да се центрират. Използването на плъзгача пести време при промяна от една микроскопска техника към друга.
Контрастен плъзгач за релефа или контрастен плъзгач за модулацията на Хофман може да бъде монтиран в слота на кондензера.

Осветление
Светодиодът 3 W осигурява ярко осветление, което е достатъчно за техники на светлото поле и фазовия контраст с всички видове обективи. Когато се регулира яркостта, цветната температура не се променя. Животът на светодиода е 50 000 часа.

Екран с течнокристален дисплей за състоянието
Течнокристалният екран в основата на микроскопа показва увеличението на обектива, яркостта на светлинния източник и режимът на работа („спящ“, „еко“).
С помощта на екрана и два бутона ползващият микроскопа може да регулира яркостта, да заключва регулирането на яркостта, да задава „спящия“ режим и да настройва таймера за автоматично изключване.

Ергономична конструкция
Физическият дискомфорт предизвиква умора и намалява производителността. Ергономичната конструкция на микроскопа играе важна роля в ежедневните научни изследвания.
MAGUS Bio V360 предлага комфорт на потребителя по време на работа.
Главата на микроскопа се намира на ергономичен ъгъл така, че да не изморят Вашия гръб и врат.
Благодарение на ниската и компактна предметна маса за потребителя е удобно да борави с образеца и да работи с лабораторните прибори.
Дългата ръкохватка на подвижния механизъм прави така, че да не се налага да повдигате ръката си от масата, за да контролирате микроскопа, нито да променяте удобната си поза.
Бутоните за фокусиране се намират в долната част на тялото. Не се налага потребителят да напряга ръцете си. Благодарение на плавното движение на механизма потребителят може да се фокусира безпроблемно върху обекта.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, които са предназначени за този микроскоп.
Окулярите разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри Ви помагат да използвате пълния потенциал на обектив, който се използва по-често.
Устройствата за контраст на модулацията на Хофман и контраст на релефа увеличават техниките за контраст и позволяват изследването на обекти, невидими в светлото поле и фазовия контраст.
Цифрова камера пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове, а след това софтуер прави измервания на образци в реално време.
За измерване на обекти се използва калибрационен образец, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камера.

Основни характеристики

 • Изследване на оцветени и неоцветени обекти в лабораторни прибори: блюда на Петри, колби, блюда, работа с прибори с височина до 185 mm
 • Методи на изследване: светло поле и фазов контраст; с допълнително оборудване: методи за контраст на модулацията и контраст на релефа на Хофман
 • Кодирана револверна глава: яркостта на източника на светлина се задава автоматично в зависимост от избрания обектив
 • Бинокулярна глава със странична тръба за монтиране на цифрова камера; разделяне на лъча 100/0 или 0/100
 • Илюминаторът за преминаваща светлина е енергоспестяващ светодиод 3 W със срок на експлоатация до 50 000 часа
 • Кондензер със слот за монтиране на плъзгачи; включен фазовоконтрастен плъзгач, фазовите пръстени са центрирани
 • Система за интелигентно управление на осветлението: автоматичен избор на яркост, заключване на затъмняването, таймер за автоматично изключване, течнокристален екран за работното състояние
 • Предметна маса с придвижване на приборите по осите X и Y, включен универсален държач за блюда, дълга ръкохватка за контрол на предметната маса, която гарантира комфорт на потребителя по време на работа

Комплект

 • Стойка с вградено захранване, светлинен източник за преминаваща светлина, фокусиращ механизъм, предметна маса, монтировка за кондензер и револверна глава
 • Кондензер със слот за държач
 • Бинокулярна глава на микроскопа със странична тръба
 • Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив: 4x/0,10 WD 30 mm, парфокална височина 60 mm
 • Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив: 10x/0,25 фазовоконтрастен WD 10,2 mm, парфокална височина 60 mm
 • Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив: 20x/0,40 фазовоконтрастен WD 12 mm, парфокална височина 60 mm
 • Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив: 40x/0,60 фазовоконтрастен WD 2,2 mm, парфокална височина 60 mm
 • Окуляр 10x/22 mm с голямо разстоянието от очите и регулиране на диоптъра (2 бр.)
 • Чашка за окуляр (2 бр.)
 • Центриращ телескоп
 • Плъзгач за фазовоконтрастно наблюдение с фазови центриращи пръстени
 • Кръгла плоча на предметната маса
 • Универсален държач за блюда
 • Адаптер за камера с С-образна монтировка
 • Променливотоков захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 15x/16 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/12 mm (2 бр.)
 • Устройство за работа с метода за контраст на модулацията на Хофман
 • Устройство за работа с метода за контраст на релефа
 • Цифрова камера
 • Калибрационен образец
 • Монитор

Спецификации

Конструкция на микроскопа: инвертиран

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за преминаваща светлина: на светлото поле; фазов контраст; контраст на модулацията на Хофман (опция); контраст на релефа (опция)
Увеличение на микроскопа, х: 40–400 базова конфигурация (*опция: 40–600/800)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: бинокулярна със странична тръба

Разделяне на лъча, окулярна/странична тръба: 0/100, 100/0

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 45°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 30

Окуляри, x/поле, mm: 10x/22 с регулиране на диоптъра ± 5D, голямо разстояние от очите (*опция: 15x/16, 20x/12)

Револверна глава: 5 обектива, кодирани

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност (∞), парфокално разстояние: 60 mm

Обективи, x/апертура/работен диапазон, mm: 4x/0,10/30; фазов 10x/0,25/10,2; фазов 20x/0,40/12; фазов 40x/0,60/2,2

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40х

Предметна маса: 250x170 mm, стационарна, с механично устройство за придвижване на образеца и стъклена вложка Ø110 mm; универсален държач за блюда

Диапазон на движение, mm: 80/128

Кондензер: NA 0,3, работна дистанция: 75 mm; с регулируема апертурна диафрагма и слот за плъзгач за релефен, фазов или модуларен контраст
Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm/кръг: 37,7

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща светлина

Светлинен източник за преминаваща светлина: светодиод 3 W

Интелигентна система за управление на осветлението: автоматично регулиране на яркостта при превключване на обективите, екран с течнокристален дисплей за състоянието, „спящ“ режим, режим „еко“

Фазовоконтрастно устройство: фазовоконтрастен плъзгач 10x–40x; допълнителен центриращ телескоп

Устройство за работа с метода за контраст на модулацията на Хофман: *опция

Устройство за работа с метода за контраст на релефа: *опция

Захранване, V/Hz: променливотоково захранване, 85–265/50/60

Диапазон на работната температура, °C: 10… 35

Диапазон на работната влажност, %: 0... 80 (при температура до 31°C)