MAGUS Pol D850

83042
8299,95
лв.
Поляризационен цифров микроскоп MAGUS Pol D850
С камера. Увеличение: 50–600x. Тринокулярна глава, планахроматични обективи. Осветление с преминаваща и отразена светлина, източник на светлина – халогенни крушки 30 W, осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина. Леща на Бертран и компенсатори.

Микроскопът е предназначен за изследване на образци с поляризирана и естествена светлина.
С преминаваща светлина можете да изследвате геоложки образци, както и тънки разрези на анизотропни биологични и полимерни образци.
С отразена светлина – полирани профили с една полирана страна. Дебелината на полираните разрези е произволна, обикновено 5–10 mm. Микроскопът ви позволява да изследвате непрозрачни обекти с дебелина до 15 mm.
За получаването на изображение в поляризационния микроскоп се използва двойното пречупване на лъчите на анизотропен образец. Когато преминава през анизотропен образец, плоскополяризираната светлина, се разделя на два лъча и променя равнината на поляризация. Анализаторът пренася вибрациите на лъчите в едни и същи равнина и ос, като по този начин предизвиква получаване на деструктивна и конструктивна интерференция между двата фронта на вълните. При завъртане на предметната маса яркото, висококонтрастно изображение променя цвета си.
Този микроскоп има обективи без вътрешни напрежения. В междинната тръба са разположени анализаторът и лещата на Бертран, както и слот за компенсатори. Микроскопът се използва в кристалографията, петрографията, минералогията, криминалистиката, медицината и други области на науката.
Описание
Основни характеристики
Комплект
Спецификации на микроскопа
Спецификации на камерата
Препратки и изтегляния

Описание

Цифрова камера
MAGUS CBF70 е камера за научни цели с резолюция от 21 MP и сензор 4/3" за микроскопска техника по метода на светлото поле.
Камерата предоставя реалистични изображения с резолюция 5280x3954 пиксела. Препоръчва се камерата да се използва с обективи с увеличение 4x, 10x, 20х и 40x. Когато се работи с обективи с ниско увеличение, камерата ще Ви позволи да виждате по-фините детайли.
При максимална резолюция се заснема видеоклип със 17 fps. Достатъчно е за регулирането на фокуса на микроскопа.
Когато резолюцията се намали, скоростта се увеличава до 56, 67 и 192 fps. Преминаването между кадрите става по-плавно, камерата улавя и най-леките движения на пробата. Тези режими са подходящи за демонстрации в класна стая, видеозаписи на динамично процеси и наблюдение на движещи се проби.
Камерата е снабдена с интерфейс USB 3.0. Скоростта на предаване на данни е 10 пъти по-висока от тази на камерите с USB 2.0. Високоскоростната камера се препоръчва за професионални лаборатории, изследвания или университетско обучение.

Глава на микроскопа
Тринокулярна глава с планахроматични обективи с корекция до безкрайност. В тринокулярната тръба са монтирани цифрови устройства за заснемане на изображения. Селекторът за пътя на светлинните лъчи за окуляра/камерата позволява да насочвате светлинния сноп към тръбите на цифровата камера или на окуляра.
Регулирането на диоптъра е разположено на лявата тръба.

Револверна глава
Пет обектива. Свободен слот се използва за центриране на светлинния източник. В свободния слот може да бъде монтиран допълнителен обектив, за да се постигне още по-голямо увеличение. Конструкцията на револверната глава (“настрани от наблюдаващия”) освобождава място в предната част на предметната маса, така че потребителят да може да вижда обектива, поставен в оптичния път. Слотовете на револверната глава са центрирани, за да се подравнят оптичните оси на обектива и микроскопа.

Обективи
Планахроматичните обективи с корекция до безкрайност са предназначени специално за наблюдения с поляризирана светлина: Оптиката без вътрешни напрежения гарантира двулъчево пречупване на светлината от образеца, а не от оптичните елементи. Обективите са предназначени за изследване на образци без покривни стъкла.

Фокусиращ механизъм
От двете страни в долната част на стойката са монтирани коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране. Потребителят може да постави ръцете си върху масата и да заеме отпусната поза, докато наблюдава. Регулирането на фокуса е плавно и без усилия.
Конструкцията на механизма за фокусиране осигурява бърза настройка на микроскопа след смяна на обекта на изследването. За тази цел бутонът за застопоряване при грубо фокусиране се намира от дясната страна. Затягането на грубото регулиране може да се променя чрез завъртане на пръстена от лявата страна.

Предметна маса
Предметната часа се завърта на 360°, за да се види промяната на цвета на образеца, когато поляризаторът и анализаторът са в кръстосана ориентация. Работната маса има градуировка за ъгъла на завъртане. Измерванията чрез нониусната скала са с точност 0,1°.
Предметната маса може да се центрира с два винта, тъй като анализът на анизотропен обект с поляризирана светлина изисква точно подравняване на оста на въртене на предметната маса с оптичната ос на микроскопа.

Източник на светлина
В източниците за отразена и преминаваща светлина се използват халогенни крушки с мощност 30 W. Халогенните крушки излъчват светлина с цветна температура, която позволява комфортна работа. Крушката с мощност 30 W е достатъчно ярка, за да можете да наблюдавате с обективи с увеличение 4x до 100x, използвани за микроскопия по метода на светлото поле и микроскопия с поляризирана светлина.

Осветление с отразена светлина
Системата за осветление дава възможност за регулиране на осветлението на Кьолер. Полевата диафрагма и тази на апертурата са центрирани предварително в завода и не се нуждаят от допълнително центриране. Ако е необходимо, диафрагмите могат да се регулират чрез винтове за центриране. Източникът на светлина е центриран по трите оси. Анализаторът и поляризаторът, които могат да се демонтират, служат за наблюдение с поляризация. Поляризаторът се завърта в диапазона 0–360°, анализаторът се завърта на 360° и неговата нониусна скала осигурява точно измерване на ъгъла.
Набор от филтри може да Ви помогне за коригиране на възпроизвеждането на цветовете.

Осветление с преминаваща светлина
Осветление на Кьолер: регулируема полева диафрагма; центриран и регулируем по височина кондензер на Abbe с регулируема диафрагма на апертурата и завъртаща се спомагателна леща. NA = 1,25. Поляризаторът може да се завърта в диапазона 0–360° и има четири маркировки върху скалата за ъгли на завъртане 0°, 90°, 180°, 270°. Анализаторът се завърта на 360°, неговата нониусна скала осигурява точно измерване на ъгъла.

Осветление на Кьолер с отразена и преминаваща светлина
Настройката на осветлението на Кьолер повишава качеството на изображението на образците. Чрез такова осветление можете да постигнете максимална разделителна способност на всеки от обективите и равномерно осветяване на зрителното поле без затъмняване в краищата. Обектът на изследването е с отчетлив фокус и премахнати смущения в изображението.

Изследване на образци с поляризирана светлина
В междинната тръба са разположени анализаторът и лещата на Бертран, както и слот за компенсатори. Анализаторът е поставен на пътя на светлината за наблюдаване на обекти с поляризирана светлина. При завъртане на поляризатора и анализатора ъгълът на поляризация се променя. Можете да постигнете взаимно перпендикулярно разположение, като установите двата филтъра на позиция "0". Когато стойката на микроскопа се завърти, в зависимост от ъгъла на поляризация, повърхността на пробата отразява светлината по различен начин. Лещата на Бертран се използва за коноскопични изследвания. Компенсаторите са предназначени за подобряване на контраста на образци със слабо двойно пречупване на лъчите.

Принадлежности
Има набор от принадлежности, предназначени за микроскопа.
Могат да се използват допълнителни обективи за изследване на обекти до 0,32 µm.
Окулярите разширяват диапазона на увеличение на микроскопа. Допълнителни окуляри помагат за използване на пълния потенциал на обектива, който се използва по-често.
Има цифрова камера, която пренася изображението от микроскопа на монитор, запаметява файлове има софтуер, който прави измервания в реално време на образци. Калибрационен образец за измерване на обекти, който може да се комбинира с окуляр със скала или със софтуера на камерата.

Основни характеристики

Основни характеристики на микроскопа:
 • Изследвания на прозрачни и непрозрачни анизотропни образци с поляризирана и естествена светлина
 • Мощен халогенен светлинен източник за преминаваща и отразена светлина с мощност 30 W осигурява ярка естествена светлина
 • Леща на Бертран за коноскопия и ортоскопия, компенсатори и осветление на Кьолер с преминаваща и отразена светлина
 • Тринокулярна глава с тринокулярна тръба за монтиране на цифрова камера; разделител на лъча 100:0 и 0:100
 • Планахроматични обективи без вътрешни напрежения елиминират фалшивите оптични ефекти
 • Удобно подравняване на слотовете на револверната глава и предметната маса
 • Въртяща се кръгла работна маса с нониусна скала за точно измерване на ъгли
 • Широка гама от допълнителни принадлежности

Основни характеристики на камерата:
 • За микроскопски наблюдения по метода на светлото поле с обективи 4x, 10x, 20x и 40x
 • 21 MP резолюция: когато се работи с обективи с ниско увеличение, камерата ще Ви позволи да виждате по-фините детайли
 • 17 fps при максимална резолюция е достатъчно за регулиране на фокуса
 • До 192 fps при намалена резолюция за демонстрации в класни стаи, наблюдение на проби, които се движат, записване на видео – движението на пробата може да се наблюдава без трептене или забавяния
 • Цветният CMOS сензор SONY Exmor осигурява ниско ниво на шума и висока светлочувствителност дори при слаба осветеност. Ще получите по-ясни и по-ярки изображения с по-наситени цветове.
 • Интерфейс USB 3.0 за бързо и гладко прехвърляне на данни
 • Софтуер за правене на снимки, видеозаписи, редактиране, външен дисплей, линейни и ъглови измервания

Комплект

 • Цифрова камера MAGUS CBF70 (цифрова камера, USB кабел, инсталационни CD с драйвери и софтуер, ръководство за потребителя и гаранционна карта)
 • Основа с вход за захранване, светлинен източник за преминаваща светлина и кондензер, фокусиращ механизъм, предметна маса и револверна глава
 • Илюминатор за отразена светлина с корпус на осветителното тяло
 • Тринокулярна глава
 • Междинна тръба с леща на Бертран, анализатор и слот за компенсатор
 • Компенсатори: компенсатор λ, компенсатор λ/4, кварцов клин
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 40x/0,6 (пружинно натоварен) WD 3,98 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 60x/0,7 (пружинно натоварен) WD 2,03 mm
 • Окуляр 10x/20 mm (2 бр.)
 • Окуляр 10x/20 mm с мерник
 • Адаптер за C-образна монтировка 1x
 • Шестостенен ключ
 • Захранващ кабел
 • Покривало против прах
 • Ръководство за потребителя и гаранционна карта

Предлагат се по заявка:
 • Окуляр 10x/20 mm със скала. Размер на делението на скалата: 0,1 mm
 • Окуляр 16x/11 mm (2 бр.)
 • Окуляр 20x/11 mm (2 бр.)
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 2,5x/0,07 WD 11 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 50x/0,7 (пружинно натоварен) WD 3,67 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 80x/0,8 (пружинно натоварен) WD 1,25 mm
 • Планахроматичен обектив с корекция до безкрайност: PL 100x/0,85 (пружинно натоварен) WD 0,4 mm
 • Механично приспособление на предметната маса
 • Калибрационен образец

Спецификации на микроскопа

Конструкция на микроскопа: вертикална

Поле на изображението: с плоско поле

Микроскопски техники за отразена светлина: на светлото поле, поляризирана светлина

Микроскопски техники за преминаваща светлина: на светлото поле, поляризирана светлина

Увеличение на микроскопа, х: 50–600 при базовата конфигурация (*опция: 25–1000/1600/2000)

Дължина на тръбата: безкрайност (∞)

Тип на главата на микроскопа: тринокулярна

Глава на микроскопа: Siedentopf

Наклон: 30°

Разстояние между окулярите, mm: 48–75

Диаметър на окуляра, mm: 23,2

Регулиране на диоптъра, диоптри: ±5 (ляв окуляр)

Окуляри, x/поле, mm: 10х/20; 10x/20 с мерник (*опция: 10x/20 със скала; 16x/11; 20х/11)

Револверна глава: за 5 обектива, центриране

Оптична конструкция: планахроматични обективи с корекция до безкрайност, без вътрешни напрежения, парфокална височина 45 mm, предназначени за изследване на образци без покривни стъкла

Обективи, x/апертура/работно разстояние, mm: PL 5x/0,12/26,1; PL 10x/0,25/5,0; PL 40x/0,6/3,98; PL 60x/0,7/2,03 (*опция: PL 2,5x/0,07/11; PL 50x/0,7/3,67; PL 80x/0,8/1,25; PL 100x/0,85/0,4)

Пружинно натоварен прибиращ се модул: 40x, 60x, 50x, 80x, 100x

Предметна маса: Ø150 mm, може да се завърта на 360°; възможност за центриране, деления на ъгъла на завъртане 1°; нониусна скала за измерване на ъглите на завъртане с точност 0,1°

Фокусиращ механизъм: коаксиални бутони за грубо и фино фокусиране, разположени от двете страни

Движение на грубото фокусиране, mm: 21

Движение на грубото фокусиране/кръг: 39,8

Размер на делението на скалата за фино фокусиране, μm: 2

Бутон за регулиране на напрежението при грубо фокусиране: +

Бутон за фиксиране при грубо фокусиране: +

Осветление: преминаваща и отразена светлина

Осветление с отразена светлина: вградени полева диафрагма и диафрагма на апертурата, анализатор и поляризатор, които могат да се отстраняват; цветни филтри: матов, жълт, зелен, син

Светлинен източник за отразена светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Осветление с преминаваща светлина: вградена полева диафрагма; центриран и регулируем по височина кондензер на Abbe, NA 1,25, регулируема диафрагма на апертурата и завъртаща се спомагателна леща

Светлинен източник за преминаваща светлина: халогенна лампа 12 V, 30 W, регулируема яркост

Поляризатор за преминаваща светлина: маркировка на скалата при 0°, 90°, 180°, 270°; възможност за завъртане на 360°

Междинна тръба: вграден анализатор с възможност за завъртане 0–360°; нониусна скала за измерване на ъглите на завъртане с точност 0,1°; леща на Бертран; слот за монтиране на компенсатори

Компенсатор: компенсатор λ; компенсатор λ/4; кварцов клин

Захранване, V/Hz: 220±22/50

Диапазон на работната температура, °C: 5… 35

Диапазон на работната влажност, %: 20… 80

Спецификации на камерата

Сензор: SONY Exmor CMOS

Цветен/монохромен: цветен

Мегапиксела: 21

Максимална разделителна способност, пиксели: 5280x3954

Размер на сензора: 4/3" (17,4x13,0 mm)

Размер на пикселите, μm: 3,3x3,3

Светлочувствителност: 399 mV при 1/30 s

Отношение сигнал/шум: 0,1 mV при 1/30 s

Експозиция: 0,1 ms – 15 s

Видеозапис: +

Честота на кадрите, fps при разделителна способност: 17 при 5280x3954; 17 при 3952x3952; 56 при 2640x1976; 67 при 1760x1316; 192 при 584x438

Място на монтаж: тринокулярна тръба, окулярна тръба вместо окуляр

Формат на изображението: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif

Видео формат: запис: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 или по-нова), *h265 (Windows 10 или по-нова)

Спектрален диапазон, nm: 380–650 (с вграден инфрачервен филтър)

Тип на затвора: ERS (електронен преместващ се затвор)

Баланс на бялото: автоматичен/ръчен

Контрол на експозицията: автоматичен/ръчен

Характеристики на софтуера: размер на изображението, яркост, време за експозиция

Изход: USB 3.0, 5 Gb/s

Изисквания към системата: Windows 8/10/11 (32-битов и 64-битов), Mac OS X, Linux, до 2,8 GHz Intel Core 2 или по-висок клас, най-малко 2 GB RAM, порт USB 3.0, CD-ROM, дисплей 17" или по-голям

Софтуер: MAGUS View

Тип на монтажа: C-образна монтировка

Корпус: плътен алуминий

Захранване: постояннотоково, 5 V, от USB порта на компютъра

Диапазон на работната температура, °C: −10... 50

Диапазон на работната влажност, %: 30… 80