Окуляр MAGUS SD10S

83499
54,95
лв.
Окуляр c скала MAGUS SD10S 10х/22 mm (D 30 mm)
С регулиране на диоптъра. Увеличение: 10x. Зрително поле: 22 mm. Скала с деления от 0,1 mm

Окулярът със скала се използва за измерване на размера на образците и техните структури в линейни единици: милиметри или микрони. Този тип окуляр се монтира вместо стандартния окуляр 10x. Скалата е поставена на равнината на полевата диафрагма с деление от 0,1 mm. Диаметър на окуляра: 30 mm.

Настройване

Преди измерване е необходимо да калибрирате скалата на окуляра за всяко увеличение на обектива, което ще се използва. Изисква се калибрационен образец – микрометър на предметна маса със скала. За стереоскопичен микроскоп препоръчваме да се използва калибрационен образец със скала с деления от 0,1 mm. Образецът трябва да се постави на предметната маса и микроскопът трябва да се фокусира на скалата. Окулярът се завърта в тръбата на окуляра, докато скалите на образеца и на окуляра се подравнят паралелно една с друга.

Изчисляване на стойността на скалата на окуляра за всяко увеличение на обектив

Изчислението за всяко увеличение на обектив се извършва по формулата:
E = TL/A, където
E – делението на скалата на окуляра;
T – делението на микрометричната скала на предметната маса, отбелязано на микрометъра на предметната маса (0,01 mm);
L – брой на деленията на микрометъра на предметната маса;
A – брой на деленията на скалата на окуляра.

Получените стойности от скалата с деления на окуляра за всяко увеличение на обектив трябва да бъдат записани.

Изчисляване на реалния линеен размер на даден обект

Когато измервате обект, първо трябва да преброите броя на деленията на скалата на окуляра, които обектът покрива. Резултатът се умножава по стойността на скалата, изчислена предварително за увеличението на избрания обектив. Получената стойност ще бъде реалната линейна стойност на обекта.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 7B
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 7T
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 8B
  • Стереомикроскоп MAGUS Stereo 8T
  • Глава на микроскоп MAGUS Stereo 7BH
  • Глава на микроскоп MAGUS Stereo 7TH
  • Глава на микроскоп MAGUS Stereo 8BH
  • Глава на микроскоп MAGUS Stereo 8TH

Спецификации

Материал на лещите: оптично стъкло

Увеличение, x: 10

Диаметър на зрителното поле, mm: 22

Регулиране на диоптъра: +

Скала с деления, mm: 0,1

Диаметър на окуляра, mm: 30