Обектив MAGUS SFR50

83454
679,95
лв.
Обектив MAGUS SFR50 50х/0,70 Plan L Pol ∞/0
Коригиран до безкрайност планахроматичен обектив. Увеличение: 50x. Апертура: 0,70

Обективът е предназначен за изследвания с пропускана и отразена поляризирана светлина. Специалната оптика на поляризиращия обектив без вътрешни напрежения гарантира, че двулъчевото пречупване на светлината се получава от образеца, а не от оптичните елементи.

Границата на резолюцията на обектива 50х/0,70 е 0,39 µm.
Хроматичните аберации са коригирани за синята и червената светлина, сферичната аберация – за зелената светлина, а кривината на полето е коригирана до 90% от диаметъра на зрителното поле.

Обективът е коригиран до безкрайност. Парфокалното разстояние е 45 mm. При работа с окуляр 10x/22 mm диаметърът на зрителното поле ще бъде 0,44 mm. Предназначен е за работа с образци без покривно стъкло.

Долната граница на полезното увеличение на микроскопа при работа с обектив 50х е 350x. По-малко увеличение няма да Ви осигури възможност за различаване на детайлите на обекта в полученото от обектива изображение.
Горната граница на полезното увеличение при работа с обектив 50х е 700x. По-голямо увеличение се счита за „безполезно“, тъй като не предоставя нови детайли в изображението на обекта.
С обектив 50x/0,70 използвайте окуляри с увеличение от 7x до 15x.

Планахроматичните обективи създават изображение, което е еднакво фокусирано в центъра и в краищата, с минимално изкривяване. Тази функция се използва за заснемане на цифрови изображения и за работа в комбинация с широкоъгълни окуляри със зрително поле 22 mm.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Поляризационен микроскоп MAGUS Pol 850

Спецификации

Материал на лещите: оптично стъкло

Клас на обектива по степен на корекция на аберацията: планахроматичен

Дължина на тръбата: коригиран до безкрайност (∞)

Метод за постигане на контраст: с поляризирана светлина

Увеличение, x: 50

Апертура: 0,70

Работна дистанция, mm: 3,67

Парфокално разстояние, mm: 45

Дебелина на покривното стъкло, mm: без покривно стъкло

Рамка с пружинно закрепване: +

Имерсия:

Материал на корпуса: мед