Окуляр MAGUS E10S

83459
159,95
лв.
Окуляр със скала MAGUS E10S 10х/20 mm (D 23,2 mm)
Увеличение: 10x. Зрително поле: 20 mm. Скала с деления от 0,1 mm

Окулярът със скала се използва за измерване на размера на образците и техните структури в линейни единици: милиметри или микрони. Този тип окуляр се монтира вместо стандартния окуляр 10x. Скалата е поставена на равнината на полевата диафрагма с деление от 0,1 mm. Окулярът е съвместим с микроскопи с диаметър на тръбата на окуляра от 23,2 mm.

Настройване

Преди измерване окулярът със скала трябва да е калибриран за всеки обектив, който ще се използва. Изисква се калибрационен образец – микрометър на предметна маса със скала. Минималното деление е 0,01 mm. Образецът трябва да се постави на предметната маса и микроскопът трябва да се фокусира на скалата. Окулярът трябва да се завърти в тръбата на окуляра, докато скалите на образеца и на окуляра се подравнят паралелно една с друга.

Изчисляване на стойността на скалата на окуляра за всеки обектив

Ако използвате обективи със слабо увеличение, трябва да изчислите колко деления от скалата на окуляра попадат в скалата на образеца.
Ако използвате обективи със средно или силно увеличение, трябва да изчислите колко деления от образеца попадат в скалата на окуляра.

Изчислението за всеки обектив се извършва по формулата:
E = TL/A, където
E – делението на скалата на окуляра;
T – делението на микрометричната скала на предметната маса, отбелязано на микрометъра на предметната маса (0,01 mm);
L – брой на деленията на микрометъра на предметната маса;
A – брой на деленията на скалата на окуляра.

Получените стойности от делението на скалата на окуляра за всеки обектив трябва да бъдат записани.

Изчисляване на реалния линеен размер на даден обект

Когато измервате даден обект, първо трябва да преброите броя на деленията на скалата на окуляра, които обектът покрива. Резултатът се умножава по стойността на скалата, изчислена предварително за избрания обектив. Получената стойност ще бъде реалната линейна стойност на обекта.
Съвместимост
Спецификации
Препратки и изтегляния

Съвместимост

  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230B
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230BL
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230T
  • Биологичен микроскоп MAGUS Bio 230TL
  • Поляризационен микроскоп MAGUS Pol 850

Спецификации

Материал на лещите: оптично стъкло

Увеличение, x: 10

Диаметър на зрителното поле, mm: 20

Регулиране на диоптъра:

Скала с деления, mm: 0,1

Диаметър на окуляра, mm: 23,2

Материал на корпуса: мед

Разстояние от очите, mm: 10